Resolution Danmark er Google Analytics Certified Partner

Resolution blev i sidste uge indlemmet i den eksklusive klub af Google Analytics Certified Partners. Det er en status som kun er forbeholdt en lille skare virksomheder på verdensplan – og vi er derfor naturligvis enormt stolte. Det er en certificering som blåstempler Resolutions arbejde omkring Google Analytics, men som samtidig også kommer alle kunder til gode i form af øget indsigt omkring Google Analytics, adgang til beta funktioner, Googles roadmap inden for Google Analytics samt en række andre nye muligheder og indsigter.

Google Analytics Certified Partner

 

Med certificeringen forpligter Resolution sig også til foretage løbende uddannelse inden for Google Analytics. Resolution har længe haft strenge interne krav til håndtering af Google Analytics og alle medarbejdere gennemgår et internt træningsforløb inden for Analytics. Derfor er certificeringen også en kærkommen nyhed for såvel Analytics afdelingen som resten af Resolution samt resten af Omnicom Media Group.

Som Google Analytics Certificeret Partner skal Resolution overholde en række standarder inden for Web Analytics og vil løbende blive testet og gennemgået af Google for at sikre, at standarderne overholdes.

Fra Google certificeringen lyder det: “The Google Analytics Certified Partner Program is a highly qualified global network of companies who advocate the value of holding decisions accountable to web data, who deliver optimal product implementations and high-impact analysis, and who provide feedback to help us improve our product and meet the needs of the market.”

Certificeringen kommer hovedsageligt Resolutions kunder til gode. Med adgang til Googles roadmap inden for web analytics kan vi rådgive langt bedre omkring de nye funktioner i Google Analytics. Samtidig får vi direkte adgang til Googles skarpeste specialister og adgang til et særdeles kompetent forum for udviklere. Vi kan dermed teste nye funtioner i Google Analytics lang tid før andre – og vi får ligledes mulighed for at påvirke udrulningen af nye funktioner. Endelig giver certficeringen os mulighed for, at foreslå nye funktioner eller tilretninger af Google Analytics.

Google Analytics Certified Partners er i følge Google: “Google Analytics evangelists who amplify our product messages in their own voice, make waves in the web analytics industry, and publicize the many great uses of our product.”

I Danmark er der efterhånden en rigtig god tradition inden for Web Analytics og i særdeleshed Google Analytics. Derfor er Resolution heller ikke de første til at blive certificeret i Danmark – og vil sandsynligvis heller ikke være de sidste. Vi ser frem til at kunne arbejde endnu tættere sammen med andre bureauer omkring avanceret opsætninger af Google Analytics og er derved være med til at sætte standarden for Web Analytics og især Google Analytics.

Du kan læse mere om Resolutions kompetencer inden for Web Analytics og Google Analytics her og læse mere om Google Analytics Certified Partners her. Ligeledes kan du finde den officielle certificering af Resolution her.

 

Hvorfor tredjeparts-cookies er under pres, og hvad det vil betyde

For et par uger siden annoncerede Microsoft, at de planlægger at udvikle egen tracking-teknologi, som har til formål at overflødiggøre tredjeparts-cookies, og gøre det muligt at tracke på tværs af desktops, tablets og mobiler der kører Windows OS, såvel som på Xbox spillekonsoller, alle Internet Explorer browsere og alle søgninger foretaget på Bing.

Annonceringen kommer i kølvandet på en lignende nyhed fra sidste måned, som indikerede, at Google er i færd med at udvikle en alternativ tracking-teknologi, der skal fungere som erstatning for tredjeparts-cookies, og gøre det muligt at tracke på tværs af Android enheder, såvel som Chrome browsere og al Google’s søgemaskineaktivitet. En talskvinde fra Google bekræftede nyheden og uddybede ved at sige, at de er ved udforske en række forskellige muligheder i den retning. Senere i oktober fulgte Google op med nyheden om, at de arbejder på at forbedre tracking på mobilen med reference til deres Screenwise panel, som de annoncerede sidste år. Tanken med panelet er at kompensere forbrugerne til gengæld for, at de tillader Google at monitorere og kortlægge deres mobile adfærd.

Disse tracking-tiltag fra både Google og Microsoft følger af en generel forringelse af tredjeparts-cookies, som ellers op til i dag har tjent som grundsten for al digital annoncering. Der er grundlæggende tre udviklinger i vores industri, som underminerer brugen af tredjeparts-cookies, og som i processen opmuntrer og faciliterer til måden, hvorpå mediegiganterne kan kapitalisere på deres bjerge af forbruger-data:

 • Den øgede konsumption af videoindhold på tværs af platforme eleverer vigtigheden af cross-platform tracking, især med tanke på TV-industrien, som er handicappet af ikke at operere med cookies.
 • Væksten i mobil-konsumption som følge af udviklingen indenfor smart devices – ifølge eMarketer udgør mobilforbruget nu op til 17,3% af det samlede web-forbrug, og her er cookies i vid udstrækning ineffektive.
 • Øget opmærksomhed på privatlivspolitik som følge af forbrugerpres. Omnicom Media Groups’ egen enhed Annalect lavede i Q2 et ’Online Consumer Privacy Study’, som fandt at ca. halvdelen af internetbrugerne er bekymrede eller meget bekymrede for beskyttelsen af egne personlige oplysninger i det digitale.

Kort sagt – hvad er det, der sker, og hvad betyder det for os som annoncører? For et års tid siden – i sommeren 2012 – skrev Annalect’s globale CEO Scott Hagedorn om den hos medievirksomhederne stigende vertikale integration. I artiklen forudsiger Hagedorn, hvordan de store medievirksomheder arbejder på at integrere deres mængde af forbrugerteknologi til egentlige vertikale annonceringsstakke. Han gentog forudsigelsen igen i denne måned på ’4A’s Data Summit’, hvor han betonede det perspektiv, at på trods af nogles opfattelse af, at data spiller magten over i hænderne på indkøberne, så ser vi faktisk i stedet et magtskifte tilbage i skødet på udbyderne. Store medievirksomheder som Google, Microsoft og Apple, såvel som Facebook, står til at kontrollere en stor procentdel af den samlede andel af forbrugerdata. Det gør det vanskeligere for annoncører at:

 • måle og målrette annoncering på tværs af disse mediers økosystemer.
 • beskytte egen data, og bruge den som løftestang til at forbedre marketingeffektiviteten.
 • undgå tiden fra annonceringsnetværkene – hvor datauigennemsigtigheden tillod netværkene at pille ved data og kunstigt øge medieomkostningen – gentage sig selv i et video-drevet økosystem.

Datainteroperabilitet og systemintegration bliver nøglen til succes fremadrettet, og udgør derfor et i stigende grad vigtigt – dog udfordrende -  problem. Der er et delikat tovtrækkeri imellem nødvendigheden af åbne systemer, der tillader cross-channel (og cross-device) målretning og måling, og udbydernes ønske om lukkede økosystemer, databeskyttelse, og forbrugerbekymring hvad angår privatlivets fred. Udfordringen for os som annoncører er at identificere pålidelige løsninger, som gør det muligt at tilgå disse forskellige økosystemer på innovative måder. Det er en udvikling som vi, i Omnicom Media Group regi, selv arbejder nøje med at bygge fundamentet til at kunne imødekomme. Derfor arbejder vi også struktureret med data management platforme (DMP), som netop tilvejebringer en samlet bred løsning for standardiseret dataopsamling og –operationalisering indenfor og på tværs af kanaler.

Hvis du er interesseret i at få uddybet konsekvenserne af ovenstående trends, eller i at diskutere datapolitik og –opsætning mere i dybden, så er du som altid velkommen til at kontakte os.

Google AdWords nu med cross-device tracking

I denne uge lancerede Google en ny tracking-funktionalitet til Google AdWords. I forbindelse med lanceringen og udrulningen af Enhanced Campaigns blev ambitionen om en cross-device tracking første gang luftet, og nu er Google altså i luften med ‘Estimated Total Conversions’, som netop gør det muligt.

Med det tiltag tager Google meget direkte fat i problemstillingen omkring den stigende brug af flere devices (eks. brug af forskellige computere hjemme og på arbejde, skift fra mobil til tablet til desktop eller omvendt og brugen af forskellige browsere) og den manglende mulighed for at tracke forbrugeren på tværs af de mange enheder. Estimated Total Conversions er blot et estimat for de effekter, som sker på tværs af devices, men det er et godt bud på at afdække disse effekter på søgeordsannonceringen.

Estimated Total Conversions

Hvordan fungerer Estimated Total Conversions?

Data til estimering af det samlede antal konverteringer på tværs af devices er baseret på de Google brugere, som er logget ind. De brugere fungerer som en stikprøve, og konverteringsdata for denne gruppe vil så blive opregnet til et estimat for konverteringer på tværs af devices og dermed et samlet estimat for alle konverteringer fra søgeordsannonceringen.

Google vil ikke afsløre noget nærmere omkring, hvordan estimaterne beregnes og hvor mange brugere der generelt er logget ind. Således skal brugen af trackingen være baseret på en tillid til, at data og estimater er solide.

Forudsætninger for Estimated Total Conversions

Der er to forudsætninger for, at Estimated Total Conversions kan fungere i praksis. Først og fremmmest skal Google AdWords conversion tracking være implementeret. Det er grundlaget for indsamling af de nødvendige data, og det kan altså ikke fungere i forhold til andre tracking-teknologier.

Dernæst skal der som minimum være 50 konverteringer fra søgeordsannoncerne dagligt for at estimaterne for det samlede antal konverteringer kan være signifikant. Det vil helt givet være en større udfordring for mange websites at kunne ramme den minimum konverteringsvolumen. Derudover er modellen som hidtil baseret på last-click, og alle konverteringer er startet med et klik på en søgeordsannonce.

Den nye funktionalitet vil gradvist blive rullet ud globalt over de kommende uger, og der går derfor traditionen tro nok et par uger før vi ser det på tværs af alle de danske Google AdWords konti.

Hvordan kan man optimere med Estimated Total Conversions?

Med Estimated Total Conversions er det muligt at tilrettelægge sin budstrategi efter de effekter, som sker direkte og nu altså også på tværs af devices. For Google handler det jo naturligvis om at kunne tilskrive en større effekt til det enkelte klik på en søgeordsannonce og dermed skabe et grundlag for at arbejde med højere klikpriser på Google AdWords. Således er dette tiltag helt i tråd med de mange ændringer på Enhanced Campaigns, som har været med til blandt andet at øge klikpriserne på de mobile klik.

Når det er sagt, så er det naturligvis et rigtig godt tiltag fra Google, som kan være med til at synliggøre dynamikkerne på tværs af devices fra søgeordsannonceringen. Det er endnu et tiltag, som kan være med til at skabe en mere præcis attribuering af effekterne. Du kan læse mere om den nye Google AdWords tracking her.

Google I/O 2013: Universal Analytics

Som vi har skrevet om tidligere her på trickle, så afholdte Google i sidste uge deres årlige Google I/O konference for udviklere.

I torsdags demonstrerede Google deres kommende webanalyse værktøj, Universal Analytics og deres nye infrastruktur til indsamling af data. Den nye infrastruktur gør det muligt at måle brugeradfærd på tværs af alle platforme – f.eks. spilkonsoller, smart tv eller Point-of-Sale systemer.

Udover den nye infrastruktur til indsamling af data, så demonstrerede Google også, hvordan det med Universal Analytics bliver muligt at måle brugeradfærd på tværs af forskellige enheder, samt tre nye cross device rapporter:

 • Device Overlap
  Virker på samme måde som den nuværende ”Multi-Channel Funnel” overview rapport, men i stedet for at se overlappet imellem trafikkilder er det muligt at se overlappet imellem devices.
 • Device Path
  Ligesom overstående, så minder Device Path utrolig meget om en allerede eksisterende rapport – ”Top Conversion Paths”. I ”Top Conversion Paths” rapporten er det muligt at se stien af trafikkilder, som har genereret konverteringer. I den nye Device Path rapport bliver det muligt at se stien af enheder i kombination med de sædvanlige variable.
 • Acquisition Source
  Acquisition Source rapporten ligner ikke tidligere rapporter i Google Analytics. Acquisition Source rapporten gør det muligt at se, fra hvilke enheder, dine bruger kom første gang og hvad deres værdi er.

Du kan se hele præsentationen her:

Seneste nyt fra Dansk e-handelsanalyse

I den forgangne uge offentliggjorde FDIH (Foreningen for Dansk Internethandel) deres kvartalsrapport omkring dansk e-handel for 1. kvartal 2013. Analysen indeholder nogle gennemgående emner, og denne gang er der to særlige temaer omkring dels returnering af varer købt online og dels omkring indkøbsadfærd på tværs af webshops og de fysiske butikker.

Jeg synes der er særligt tre ting, som er værd at bemærke i den seneste kvartalsrapport fra FDIH, nemlig omkring forbrugernes tillid til webshops med fysiske butikker, de mest populære internetbutikker og e-handel over grænserne.

Større tillid til webshops med fysiske butikker

I analysen er der denne gang et særligt tema omkring forbrugernes indkøbsadfærd på tværs af webshops og de fysiske butikker. Således er der fokus på de såkaldte ‘ROPO’-effekter (undersøger varerne på nettet inden man handler i fysisk butik) og ‘Showrooming’-effekter (undersøger varerne i fysisk butik inden man handler på nettet). Her er der ikke de store overraskelser, men analysen dokumenterer, at der er betydelige krydseffekter på tværs af nettet og de fysiske butikker.

Hvad der tilgengæld er interessant er spørgsmålet om, forbrugerne har større tillid til netbutikker, der også har en fysisk butik. Her svarer 42%, at de har større tillid til en netbutik, hvis den samtidig har en fysisk butik. Det tal er ganske overraskende hele 59% blandt de unge under 25 år.

Den større tillid blandt 4 ud af 10 danskere hænger godt sammen med den succes, som vi oplever, at virksomheder med multikanal distribution har i forhold til e-handel. Men det er overraskende, at den tillid er større blandt de yngre forbrugere.

Zalando er kvartalets højdespringer

Hvis man kigger på listen over de mest populære internetbutikker (målt som i hvilken netbutik de e-handlende handlede sidst), så er der også her en ganske stor overraskelse. Netbutikkerne med både en høj popularitet og samtidig en stor tilvækst i forhold til samme kvartal sidste år er cdon.com, amazon, ebay og ikke mindst Zalando. Zalando er ny på listen og er nu strøget ind på listen som den næstmest populære butik i Danmark. Det er ganske imponerende.

Stigende e-handel uden for Danmarks grænser

Endelig vil jeg gerne fremhæve, at e-handlen udenfor Danmarks grænser er steget. Sammenligner man med samme kvartal sidste år, er andelen af handler, der foregår i Danmark, faldet fra 74% til 70%, og det bliver interessant at se, om dette er en vedholdende tendens i næste kvartalsrapport fra Dansk e-handelsanalyse.

Du kan læse hele rapporten fra Dansk e-handelsanalyse her. Det skal bemærkes, at flere af analyser kun er tilgængelige i den udvidede rapport for medlemmer af FDIH. Hvis du er medlem, kan du læse den her.

5 steps til at komme i gang med Big data

Big Data har ført flere centrale spørgsmål med sig, et af dem er: Hvordan kan virksomheder forstå at udnytte deres data uden at drukne i et hav af oplysninger? Vi befinder os i en tid, hvor kundeviden kan være en massiv konkurrencemæssig fordel. Organisationer, der træffer beslutninger baseret på indsigt om deres kunder og om markedet, vil stige til tops, mens dem, der ikke kan navigere i det uendelige hav af data vil blive efterladt i kølvandet.

Vi har alle set og læst cases om øget kundetilfredshed, stigninger i salg og produktivitet, som gør det klart, at tilgængeligheden af data kan have stor indflydelse i en virksomhed. Denne artikel vil afdække fem steps frem mod en mere effektfuld udnyttelse af de tilgængelige data.

1. Begynd med kunden, ikke med de data du harInsightGroup Bigdata 5 steps

Vejen til succes i en tid med Big Data er ikke at vade igennem tallene, i håb om at finde og løse et problem. I stedet bør vi starte med udgangspunkt i kunden.

For detailhandlere, kunne spørgsmålene være:

 • Hvor ofte køber de?
 • Hvad er deres adfærdsmønstre?
 • Hvem køber?
 • Etc.

For andre typer af kategorier / selskaber, kan de spørgsmål være:

 • Hvor længe bliver besøgende på vores hjemmeside?
 • Hvilke sider klikker de på?
 • Hvordan kan vi få dem til at blive længere?
 • Hvad kendetegner de brugere, der er på sitet længe?
 • Hvilke kanaler virker bedst?
 • Etc.

Med det i tankerne, bør man søge mod de data, der kan skabe nye indsigter om de specifikke kunder/ besøgende, og på baggrund af den indsigt, der kan udtrækkes fra data, generere ideer til at engagere dem i ens brand, produkter, hjemmeside el.lign.

2. Konsolider data

De fleste virksomheder har flere datakilder, og det kan derfor være svært at afgøre, hvilke tal der er umagen værd at trække frem.  For at komme i gang, bør man starte med at beslutte hvilke data, der er vigtigst. Herefter skal det afdækkes hvilke kilder, der har data tilgængeligt og måler data mest nøjagtigt. For en hjemmeside, vil Google Analytics eller Adobe SiteCatalyst systemer nok have de bedste data til at beskrive adfærd på hjemmesiden.

Derefter bør man oprette et samlet dataoverblik eller dashboard, der fødes af de relevante data feeds, interne såvel som eksterne. Her vil der være behov for at kortlægge, hvilken fremgangsmåde der giver bedst mening i den pågældende virksomhed. Vil det være mest effektivt at bruge teknologi til at samle alle disse data eller udnævne en person til at stå for dataindsamlingen. Begge disse tilgange har fordele og ulemper, og den rette tilgang i din virksomhed, vil afhænge af ressourcerne der er til rådighed. Hvis din virksomhed allerede har den nyeste teknologi til at indsamle data, vil en teknologitung løsning sandsynligvis være den bedste. Omvendt, hvis en organisation har flere ældre systemer, vil det kræve en større manuel involvering at indsamle data. Fælles er, at det kræver IT kompetencer at sikre strømligning af dataindsamlingen.

Data tager tid og koster penge, men at have alle data et sted vil gøre det nemmere at bruge, og det vil blive den eneste sande datakilde i organisationen, som alle kan henvende sig til, når de har brug for indsigter. Her vil det eksempelvis være interessant at udvikle et dynamisk dashboard, der gør det muligt dagligt, ugentligt eller måneligt at følge op på relevante KPI’er. Læs mere om dette her under fanen Strategi & implementering.

3. Glem ordet ‘fiasko’

De fleste virksomheder vil kigge på data fra test til test med forskellige markedsføringsændringer. Tilføjelser af medier eller ændring i produkt- indhold/ karakteristika etc. Mentaliteten er tit, at kommer resultaterne ikke ud, som man havde håbet, glemmer man alt om sit arbejde og forsætter sin arbejdsgang som førhen.  Det er vigtigt at flytte sin virksomheds tankegang væk fra at kalde det en test eller kampagne, der ikke får gode resultater, en ‘fiasko’. Men i stedet forstå, at når en kampagne eller test ikke lykkes, er det stadigvæk med til at skabe ny læring. Faktisk har det været med til at tilføje viden til din intellektuelle vidensbank om dine besøgende og kunder.

Med disse oplysninger kan det betale sig at forsætte sit arbejde med data, fordi det hjælper dig med at fjerne, hvad der ikke virker, så kan du anvende disse findings på fremtidige tests, kampagner og overordnede strategier for markedsføring.

4. Definer problemet inden data analyseres

I stedet for at have et stort og måske uklart mål for data, så tænk på noget konkret, der kan forbedres (dvs. reducere frafald af kunder efter check-out på hjemmesiden eller hvor stor andel af kunder kommer igen.)

Det er vigtigt at finde ud af, hvad der er ens målekriterier og datapunkter, og så arbejde derudfra. For eksempel kan data vise (tænkt eksempel), at besøgende fra Jylland er mere tilbøjelige til at droppe deres indkøbskurv, når de har set den samlede pris på hjemmesiden. Yderligere undersøgelse kan afdække årsagen: Måske de er mere sikre ved at købe fysisk, og ender med at købe i den fysiske butik. Start småt- med et bestemt segment og test fra dine data, vil sikre at alle i ens organisation forstår den forskellige dynamik af viden vi får igennem vores data. Eksempelvis bør der gøres en indsats/opsættes en regel på hjemmesiden, der netop varetager forskellige segmenters behov, her vil besøgende fra Jylland måske blive mødt med en mere indholdsrig side, der havde fokus på de behov, netop dette segment har fokus på. Tankegangen er at tilrettelægge sin detaljerede viden, så de kan bruges specifikt på kunderne.

5. Always in betaInsightGroup Bigdata 5 steps 2

Når en virksomhed har data, der viser, hvad der virker for forskellige kundesegmenter, og hvad der ikke gør, bør man fortsætte med at teste og forfine ens strategi. Test kanaler, budskaber, kreativer og placeringer, og derefter benyt data til at forstå, hvordan kunderne reagerer på disse tweaks. Måske videoer med relevant indhold øger ens hjemmesides ‘content’ for visse typer af besøgende. Måske en kortere check-out mindsker frafalds procenten for en bestemt kundegruppe.

Uanset resultaterne, bør man arbejde kontinuerligt med sine test og kampagner, da disse øger virksomhedens indsigt i, og viden om kunderne, hvilket vil føre til ændringer og tilføjelser til eksempelvis ens hjemmeside, så ens forretning i sidste ende også forbedres. Det læner sig op ad agile marketing tilgangen som i høj grad er en strategi, der er muliggjort af Big Data.

Google Trends nu med YouTube data

Google Trends (eller Google Insight for Search som det hed tidligere) er et fuldstændig fantastisk analyseværktøj, som giver indblik i alverdens brug af søgemaskinen Google. Det er meget ofte her, man som annoncør eller marketingrådgiver finder helt unikke indsigter i markante ændringer i søgeadfærden og dermed forbrugeradfærden. I sidste uge kunne Google så offentliggøre, at det med Google Trends nu også bliver muligt at analysere på trenden i søgninger fra YouTube.

Mulighederne i Google Trends i forhold til YouTube søgningerne er helt de samme som med de normale websøgninger på Google, og data fra de enkelte keywords eller søgeord kan således blandt andet filtreres på forskellige geografier og tidsperioder.

Eksempel på YouTube data

For at eksemplificere mulighederne med de nye data omkring YouTube søgninger, har jeg taget udgangspunkt i min egen 9-årige søns brug af YouTube. Hans verden drejer sig meget omkring computerspil, så på sin iPod søger han efter inspiration i videoer med blandt ‘minecraft’, ‘league of legends’ og ‘skylanders’. Som man kan se af nedenstående data fra Google Trends skiller ‘minecraft’ sig ud og er vokset konstant over perioden.

Tilfører man derudover søgninger på ‘gangnam style’, som jo også har fyldt meget i min søns hverdag, så ser man en betydeligt større søgevolumen, som peaker i to forskellige perioder. Men det er interessant at se, hvor Psy og Gangnam Style er et kortvarigt fænomen, så der er altså flere i dag, som søger efter inspiration til Minecraft spillet på YouTube.

Begrænsningerne ved Google Trends data

Når jeg nu skriver om Google Trends og de mange muligheder med data, så er det også en god anledning til lige at minde om begrænsningerne. Husk på at dataene er normaliserede og at en nedadgående kurve ikke altid er udtryk for en faldende søgevolumen. Men med det i baghovedet er det et fantastisk værktøj, og nu kan du altså også lave trendgrafer på søgninger på YouTube.

Big Data: Endnu et buzzord eller hvad?

Jeg vil i denne kommende tid berøre begrebet Big Data fra forskellige vinkler og her igennem prøve at give et bedre billede af, hvad flere og flere virksomheder står over for af muligheder, og hvilke tanker man bør gøre sig, når man lever i et digitalt samfund, hvor nærmest alt kan trackes og lageres.

Dette indlæg fremhæver betydningen og udfordringer ved begrebet Big Data, ved at beskrive vigtigheden af Big Data i forretningsbeslutningsprocessen og give indblik i hvad teknologien har givet af muligheder i dag, i form af bedre indsigter i forbrugernes købsmønstre og beslutningsprocesser.

Big data - InsightGroupForbrugerne bruger flere og flere touchpoints for at få information, udveksle meninger, og købe produkter og services. Virksomhederne kæmper for bedre at integrere systemer og udnytte sociale teknologier til at optimere kvaliteten af kundekontakten. Big Data skal anses som en tankegang, på lige fod med LEAN perspektiver. Man er ikke en virksomhed, der er gået i ‘Big Data mode’, fordi man har data. Man er først for alvor en virksomhed, der tager begrebet seriøst, når man anvender data til udvinding af viden og transformerer det til reelle initiativer og strategiske overvejelser i fremtiden.                                                                   

Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.

                                                                                                                                                 Albert Einstein

Big Data er mere end blot et spørgsmål om størrelse. Det er en mulighed for at finde indsigt i nye og fremvoksende typer af data og indhold, for at gøre ens virksomhed mere adræt til at besvare spørgsmål, der tidligere blev betragtet som ‘judgement calls’. Indtil nu har det ikke været praktisk muligt at kapitalisere på disse muligheder. I dag er platformen for Big Data klar til at blive brugt i et større omfang og bør ikke kun anses som en mulighed for de allerstørste aktører, men også en mulighed for de virksomheder, der tidligere ikke har haft ressourcer til udvinde indsigter via data.

Big Data mulighederne

Informationskilder er generelt eksploderet overalt omkring os: 1.500 blogs, 98.000 tweets, og 168 millioner e-mails hvert minut bare for at nævne nogle få af de mange kilder, der bidrager til den enorme datavækst.  I år vil vi ramme en volumen på 2,7 zettabytes af globale digitale data, og Forrester forudsiger at datavæksten vil outperforme ‘Moores Lov’ i løbet af de næste par år (‘Moores Lov’ siger, at antallet af transistorer eller komponenter, alt efter fortolkning, i et integreret kredsløb vil fordobles hvert andet år).

Big data InsightGroup 2Dette er ikke en trussel eller udfordring, det er en fantastisk mulighed. Udfordringen med at håndtere enorme mængder data har eksisteret siden begyndelsen af ​​den digitale tidsalder. Der har altid været flere data, end man som virksomhed kan analysere. Det nye er, at for nylig er vores evne til at indsamle og analysere store mængder data også eksploderet. Den store hype omkring data handler ikke om mængden af data, der er omkring os, det handler om den mulighed, vi i dag har for at anvende denne enorme mængde af data til at øge forretningsmæssige værdi. Her kaldet Big Data.

Der er grundlæggende tre ting man skal overveje før man for alvor går i gang med Big Data.

1. Big Data er en realitet og påvirker kundens engagement

I takt med at virksomheder flytter sig fra mere transaktion-orienterede systemer til mere integrerede, socialt bevidste data, vil de stå over for udfordringer i forbindelse med kundedata generelt. Big Data er kendetegnet ved stigninger i datamængden, hastighed, sort, og variabilitet. Til at forbedre kundens engagement skal selskaber investere i løsninger til effektivt at håndtere Big Data.

2. Virksomhedsledere skal eje og lede Big Data initiativer

Big Data projekter kræver at ledelsen ejer initiativet, i modsætning til typiske IT-projekter, hvor en IT manager leder projektet.  IT skal aktivt støtte projektet og styre teknologi-udvælgelse og udrulning, men det er ledelsen, der i sidste ende ejer målinger og KPI’er. Big Data initiativer med ringe eller ingen ledelsesengagement vil i sidste ende mislykkes.

3. IT-chefer skal tænke på Big Data holistisk

De fleste virksomheder sætter lighedstegn mellem Big Data og store datamængder med massiv parallel behandling og overser andre aspekter, såsom behovet for at omdefinere forretningsprocesser.  Efterhånden som virksomhederne bruger Big Data til at forbedre beslutningsprocesser, skal IT- managers i højere grad angribe data via en mere holistisk synsvinkel.  Vellykkede IT-managers vil arbejde med et mere forretnings rettet synspunkt for at udforske de data.

Hvad skal du gøre og hvordan kommer du i gang?

Grundlæggende handler det om tage stilling til, hvilke muligheder ens virksomhed har for at udvinde viden baseret på data. Herefter få fastlagt, hvilke viden det er man ønsker at opnå, samt hvad skal den fremadrettet bruges til.Big data InsightGroup 3

I insightGroup arbejder vi til dagligt med store mængder data. Disse data bruges til at skabe indsigter for vores kunder igennem en række forskellige analyser, såsom salgsmodeller, forbrugeradfærds- og segmenterings-analyser. Hele forudsætningen for at skabe indsigter dannes på baggrund af disse data, der indhentes internt i virksomheder såvel som eksternt i omverdenen.

Tre gode råd fra InsightGroup

1. Data - Vær kreativ, når det kommer til at bruge interne og eksterne data

2. Modeller - Fokuser på at udvikle modeller, der kan forudsige og optimere

3. Internt engagement - Omdan organisationen med enkle værktøjer og effektiv uddannelse, så ledere kan drage fordel af Big Datas indsigt.

Det er her især vigtigt at tage hensyn til de spørgsmål og udfordringer man vil støde på både på lang sigt og kort sigt. De kortsigtede problemer omhandler træning og det at ændre vaner for de medarbejdere der har den direkte berøringsflade ude i det forreste led, så de kan gøre brug af indsigterne fra Big Data. En mulighed er at udvikle dashboards og andre løsninger, der gør det muligt at tracke på de vigtigste identificerede KPI’er.

Dashboards gør indsigter tilgængelige via den data vi udvinder fra vores kilder. Det er en mulighed for at opretholde et overblik over KPI’er og andre nøgle tal fra ens forretning. I InsightGroup udvikler vi for flere af vores kunder dashboards, der giver dem et overblik over salg, mediespendings, image tracking, konkurrenter og mange andre data.

Du kan læse mere om mulighederne inden for dashboard løsninger her, under afsnittet Strategi og implementering.

Den udenlandske nethandel vinder andele

I sidste uge udkom Dansk e-handelsanalyse for 2012. Den udgives af FDIH (Foreningen for Dansk Internethandel), og den giver kvartalsvis og for helåret en temperatur på e-handlen i Danmark.

Den seneste rapport er for helåret 2012, og i denne udgivelse har der været et særligt fokus på sociale medier, mobilen og tilbudssites rolle i e-handlen. Men særligt fordelingen af den danske e-handel mellem henholdsvis danske og udenlandske netbutikker har været interessant læsning.

Dansk e-handel har rundet 55 mia. kr.

FDIH estimerer, at der i 2012 har været 89,7 mio. handler eller transaktioner svarende til en samlet omsætning på 54,7 mia. kr. Det svarer til en vækst på 19% i forhold til året før.

De udenlandske netbutikker stjæler markedsandele

Hvis man bryder det ned på danske og udenlandske netbutikker, så ser billedet lidt anderledes ud. Danskernes indkøb på nettet i udenlandske netbutikker er således steget fra 9 mia.kr. til 12,5 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 39%. Til sammenligning steg e-handlen ud af de danske butikker med 14%.

Social medier og tilbudssites spiller større rolle i indkøbet

Når forbrugerne skal angive, hvordan de har fundet frem til netbutikken, så har de sociale medier (7%) og tilbudssites(6%) fået større betydning over de senere år. Det er sket på bekostning af søgemaskinerne, der dog fortsat er den væsentligste kilde til trafik i netbutikkerne med 38%

Dansk e-handelsanalyse kanaler

Hvor og hvad handler forbrugerne online?

I rapporten har FDIH opsummeret, hvor de forskellige demografiske segmenter oftest handler, og hvad det er de typisk køber. Således er det en gengivelse af segmenternes Top 5 butikker og Top 5 produkter.

Dansk e-handelsanalyse segmenter

Stabil e-handel via mobilen

I 2012 har det konstant være omkring 14-15%, som angiver at de har brugt mobiltelefon til at købe indenfor den seneste måned. Denne andel er således stagneret. Derudover er det værd at bemærke, at hele 60% af de mobile handler sker i hjemmet, 15% på farten, 9% på besøg hos andre og 6% på arbejde. Således foregår størsteparten altså i hjemmene.

Hvis du vil læse mere om resultaterne fra Dansk e-handelsanalyse 2012, så kan du downloade den her.

iOS 6 napper nu op til 20% af al organisk trafik i Google Analytics

Organiske besøg fra mobile brugere bliver ikke talt korrekt i Google Analytics. Både trafikkilden og det benyttede søgeord forsvinder i Google Analytics, når søgningerne kommer fra mobilen. Det betyder, at op mod 20% af alt organisk mobil trafik bliver talt forkert. Din investering i søgemaskineoptimering kan dermed reelt være langt mere værd. Se her hvordan du anskueliggør den manglende trafik.

Ovenstående Google Analytics udfordring har efterhånden været et kendt problem i nogle måneder, men Google har tilsyneladende endnu ikke fundet en løsning.

Problemet opstod, da Apple i slutningen af september lancerede iPhone 5 og udgav en opdatering til iPhone styresystemet: iOS 6.
Googles skift til beskyttede søgninger
Google prædikede i store dele af 2012 om beskyttelse af brugernes oplysninger og lancerede Google SSL Search. Google SSL Search skjuler søgestrengen fra alle webanalyse værktøjer, som for eksempel Google Analytics, Webtrends og SiteCatalyst og aktiveres automatisk, hvis du er logget ind på din Google konto.

Organiske besøg fra Google via henholdsvis FireFox eller brugere som er logget ind på Google vises pt. som organiske besøg, men søgeordet vises som ”Not provided”.

Servicen kan desuden bruges af alle software udbydere, som for eksempel FireFox gjorde det sidste år.

Er du villig til at betale for oplysningerne, er det dog stadig muligt, at få søgestrengen gennem Google AdWords.  AdWords gør ikke brug af Google SSL search på samme vis.
Organiske besøg bliver til direkte besøg
Overstående gør sig kun gældende for desktop brugere – brugere på computere. Google SSL Search på mobile enheder håndteres en smule anderledes, da det her ikke kun er søgeordet, der er skjult, men også trafikkilden. Organiske besøg fra mobile brugere, der benytter Google SSL search, bliver derfor klassificeret som direkte besøg.

Udvikling i direkte besøg fra iOS
Udvikling i direkte besøg fra iOS

 

iOS 1-5
iOS 6

 

Trafikkildefordeling

Hvorfor får jeg stadig organiske besøg fra iOS 6?
Kigger du i dit webanalyse værktøj, er der stor sandsynlighed for, at du kan se organiske besøg fra iOS 6.

Det skyldes, at Google SSL Search kun anvendes ved søgninger foretaget via søgefeltet i øverste højre hjørne eller andre iOS-integrerede søgefelter.

Søgninger foretaget ved at åbne google.dks startside og bagefter indtaste et søgeord, er ikke på samme måde ”beskyttet”.

 


Hvad så nu Google?
Efter 3 måneders venten hvor forventningen har været, at Google ville komme med en rettelse hurtigst muligt, må vi nu acceptere, at det ikke sker inden for den næste fremtid – og måske aldrig.

Det er derfor nødvendigt, at analysere data nærmere og finde ud af hvor stor en del af din organiske trafik, som fejlagtigt krediteres som værende direkte.

Opsætning af avanceret segment – klik for at se større billede
Opsætning af avanceret segment – klik for at se større billede

 

Avanceret segment der viser den forsvundne iOS søgetrafik.
Avanceret segment der viser den forsvundne iOS søgetrafik.

 
Din SEO trafik er langt mere værd
Hvor stor en del af trafikken, der forsvinder, afhænger af andelen af mobile besøg, men eftersom de mobile besøg er i kraftig vækst – stiger andelen også generelt. For nogle websites er mængden således helt oppe på 20%. Det er en betydelig fejlkilde og dermed kan du tillægge din SEO trafik langt mere værdi.

Ser du de samme data og hvad er din holdning til Googles manglende justering i Google Analytics?

Følg trickle

Find os på facebook Find os på Twitter

trickle nyhedsbrev

Indtast din e-mail


FØLG OS VIA FACEBOOK

Nye kommentarer© Omnicom Media Group