Resolution Danmark er Google Analytics Certified Partner

Resolution blev i sidste uge indlemmet i den eksklusive klub af Google Analytics Certified Partners. Det er en status som kun er forbeholdt en lille skare virksomheder på verdensplan – og vi er derfor naturligvis enormt stolte. Det er en certificering som blåstempler Resolutions arbejde omkring Google Analytics, men som samtidig også kommer alle kunder til gode i form af øget indsigt omkring Google Analytics, adgang til beta funktioner, Googles roadmap inden for Google Analytics samt en række andre nye muligheder og indsigter.

Google Analytics Certified Partner

 

Med certificeringen forpligter Resolution sig også til foretage løbende uddannelse inden for Google Analytics. Resolution har længe haft strenge interne krav til håndtering af Google Analytics og alle medarbejdere gennemgår et internt træningsforløb inden for Analytics. Derfor er certificeringen også en kærkommen nyhed for såvel Analytics afdelingen som resten af Resolution samt resten af Omnicom Media Group.

Som Google Analytics Certificeret Partner skal Resolution overholde en række standarder inden for Web Analytics og vil løbende blive testet og gennemgået af Google for at sikre, at standarderne overholdes.

Fra Google certificeringen lyder det: “The Google Analytics Certified Partner Program is a highly qualified global network of companies who advocate the value of holding decisions accountable to web data, who deliver optimal product implementations and high-impact analysis, and who provide feedback to help us improve our product and meet the needs of the market.”

Certificeringen kommer hovedsageligt Resolutions kunder til gode. Med adgang til Googles roadmap inden for web analytics kan vi rådgive langt bedre omkring de nye funktioner i Google Analytics. Samtidig får vi direkte adgang til Googles skarpeste specialister og adgang til et særdeles kompetent forum for udviklere. Vi kan dermed teste nye funtioner i Google Analytics lang tid før andre – og vi får ligledes mulighed for at påvirke udrulningen af nye funktioner. Endelig giver certficeringen os mulighed for, at foreslå nye funktioner eller tilretninger af Google Analytics.

Google Analytics Certified Partners er i følge Google: “Google Analytics evangelists who amplify our product messages in their own voice, make waves in the web analytics industry, and publicize the many great uses of our product.”

I Danmark er der efterhånden en rigtig god tradition inden for Web Analytics og i særdeleshed Google Analytics. Derfor er Resolution heller ikke de første til at blive certificeret i Danmark – og vil sandsynligvis heller ikke være de sidste. Vi ser frem til at kunne arbejde endnu tættere sammen med andre bureauer omkring avanceret opsætninger af Google Analytics og er derved være med til at sætte standarden for Web Analytics og især Google Analytics.

Du kan læse mere om Resolutions kompetencer inden for Web Analytics og Google Analytics her og læse mere om Google Analytics Certified Partners her. Ligeledes kan du finde den officielle certificering af Resolution her.

 

Google AdWords nu med cross-device tracking

I denne uge lancerede Google en ny tracking-funktionalitet til Google AdWords. I forbindelse med lanceringen og udrulningen af Enhanced Campaigns blev ambitionen om en cross-device tracking første gang luftet, og nu er Google altså i luften med ‘Estimated Total Conversions’, som netop gør det muligt.

Med det tiltag tager Google meget direkte fat i problemstillingen omkring den stigende brug af flere devices (eks. brug af forskellige computere hjemme og på arbejde, skift fra mobil til tablet til desktop eller omvendt og brugen af forskellige browsere) og den manglende mulighed for at tracke forbrugeren på tværs af de mange enheder. Estimated Total Conversions er blot et estimat for de effekter, som sker på tværs af devices, men det er et godt bud på at afdække disse effekter på søgeordsannonceringen.

Estimated Total Conversions

Hvordan fungerer Estimated Total Conversions?

Data til estimering af det samlede antal konverteringer på tværs af devices er baseret på de Google brugere, som er logget ind. De brugere fungerer som en stikprøve, og konverteringsdata for denne gruppe vil så blive opregnet til et estimat for konverteringer på tværs af devices og dermed et samlet estimat for alle konverteringer fra søgeordsannonceringen.

Google vil ikke afsløre noget nærmere omkring, hvordan estimaterne beregnes og hvor mange brugere der generelt er logget ind. Således skal brugen af trackingen være baseret på en tillid til, at data og estimater er solide.

Forudsætninger for Estimated Total Conversions

Der er to forudsætninger for, at Estimated Total Conversions kan fungere i praksis. Først og fremmmest skal Google AdWords conversion tracking være implementeret. Det er grundlaget for indsamling af de nødvendige data, og det kan altså ikke fungere i forhold til andre tracking-teknologier.

Dernæst skal der som minimum være 50 konverteringer fra søgeordsannoncerne dagligt for at estimaterne for det samlede antal konverteringer kan være signifikant. Det vil helt givet være en større udfordring for mange websites at kunne ramme den minimum konverteringsvolumen. Derudover er modellen som hidtil baseret på last-click, og alle konverteringer er startet med et klik på en søgeordsannonce.

Den nye funktionalitet vil gradvist blive rullet ud globalt over de kommende uger, og der går derfor traditionen tro nok et par uger før vi ser det på tværs af alle de danske Google AdWords konti.

Hvordan kan man optimere med Estimated Total Conversions?

Med Estimated Total Conversions er det muligt at tilrettelægge sin budstrategi efter de effekter, som sker direkte og nu altså også på tværs af devices. For Google handler det jo naturligvis om at kunne tilskrive en større effekt til det enkelte klik på en søgeordsannonce og dermed skabe et grundlag for at arbejde med højere klikpriser på Google AdWords. Således er dette tiltag helt i tråd med de mange ændringer på Enhanced Campaigns, som har været med til blandt andet at øge klikpriserne på de mobile klik.

Når det er sagt, så er det naturligvis et rigtig godt tiltag fra Google, som kan være med til at synliggøre dynamikkerne på tværs af devices fra søgeordsannonceringen. Det er endnu et tiltag, som kan være med til at skabe en mere præcis attribuering af effekterne. Du kan læse mere om den nye Google AdWords tracking her.

Google Hummingbird algoritmen – When you hear the humming, you know it’s coming.

Google Hummingbird algoritmen – When you hear the humming, you know it’s coming.

Så har Google lanceret og løftet sløret for en ny algoritme til rangering af de organiske søgeresultater. Den har fået navnet Hummingbird. I stedet for at lægge vægt på et enkelt søgeord i en søgeordssætning, så forsøger Hummingbird algoritmen at afkode intentionerne bag hele søgeordssætningen.

Forstil dig, at du har ubegrænset kærlighed til din nye iPhone. Desværre hænder det, at du taber din iPhone og ødelægger skærmen. Du går til tasterne, og kunne eksempelvis finde på at Google sætningen:

”Jeg har ødelagt skærmen på min iPhone ved et uheld”

Før i tiden ville søgeordet iPhone dominere udfaldet af din søgning.

Du ville få traditionelle søgeresultater så som:

Køb iPhone
Køb iPhone tilbehør
Køb brugt iPhone.

Men med semantisk søgning kommer intentionerne bag hele sætningen i spil.

Det betyder, at du får fremvist søgeresultater, der omhandler iPhone skærme, som er blevet ødelagt ved et uheld.

De semantiske søgeresultater kunne eksempelvis være:

Sådan reparerer du din ødelagte iPhone skærm
Sådan indleverer du din iPhone med ødelagt skærm til reparation
iPhone covers der forhindrer skærmen bliver ødelagt.

Jo bedre Googles søgemaskine bliver til at definere vores søgetermers intentioner, jo bedre bliver konteksten af brugerens søgeresultater.

“The beginning of wisdom is the definition of terms.”
― Socrates

Google Hummingbird i et større perspektiv

Google Hummingbird skal også ses i lyset af Knowledge Graph.

I Googles deskop søgeresulatater, beror Knowledge Graph udelukkende på Wikipedia information.

I mobile search er det vigtigt for Google, at man via Knowledge Graph viser al information i de mobile søgeresultater. I mobile search fylder Knowledge Graph 95% af søgeresultaterne above the fold.

Google ønsker med Hummingbird og Knowledge Graph at holde længere på brugerne i søgeresultaterne.Ved at holde på brugeren i mere end én søgning, så kan Google eksponere flere målrettede betalte annoncer.

Det er sandsynligt, at Knowledge Graph i fremtiden kan blive brugt til at eksponere brand kommunikation.

Fremtidens søgeresultater afspejler intentioner frem for isolerede søgeord

Google hummingbird

I de seneste år er Googles søgemaskine blevet bedre til at indeksere indhold og kategorisere komplicerede søgeforespørgsler.

Google Plus Authorship indekserer og fremhæver indholdets forfattere

Google In-depth content indekserer og fremhæver fagligt indhold.

Google Local indekserer og fremhæver lokalt indhold.

Google Panda kategoriserer kvaliteten af indhold (Fremhæver god kvalitet – straffer spam)

Google Penguin 2.0 kategoriserer kvaliteten af links (Fremhæver god kvalitet – straffer spam)

Google Hummingbird kategoriserer og fremhæver intentioner i søgeforespørgsler

Konklusion

Fremtidens SEO succes bliver målt på kvaliteten af indhold og links.
Set fra et strategisk perspektiv, så vil semantisk søgning være hovedingrediensen i søgemaskineoptimering.

I takt med at Google bliver bedre til at indeksere og kategorisere, så får de hurtige SEO løsninger også en kortere og kortere holdbarhedsdato.

Succes med semantisk søgemaskineoptimering kommer til at kræve tid, ressourcer, dedikation og kreativitet. En kunstart som kun få SEO bureauer mestrer.

Der findes i øjeblikket 2 former for søgemaskineoptimering: Søgemaskineoptimering der bliver straffet med tiden. Ellers søgemaskineoptimering der bliver bedre med tiden. Hvordan arbejder du med SEO?

Annoncering på konkurrentsøgeord: Lovligt eller ulovligt?

I løbet af de sidste år har der været flere sager, hvor lovgivningen er blevet prøvet ift. brugen af konkurrenternes varemærker i søgeordsannoncering. Dette gælder både ved danske domstole og ved EU domstolen. Men hvordan skal man som annoncør, egentlig forholde sig til disse domme? Og hvad betyder det rent lavpraktisk ift. de søgeord og annoncetekster, der indgår i ens søgeordsprogram? Og hvilke bøder kan du forvente, hvis du skulle ende i retten?

I dette indlæg vil jeg gennemgå Googles retningslinjer for søgeordsannoncering i EU. Derefter følger en gennemgang af nogle af de relevante sager, der har været prøvet hos EU domstolen og hos den danske Sø- og Handelsret. Baseret på disse domsafsigelser vil jeg tegne et billede af, hvad du som annoncør skal være opmærksom på i forhold til brugen af konkurrenters varemærker i søgeordsprogrammet.

Google praksis

For søgeord er der i EU ingen restriktioner ift. Google praksis. Det betyder, at selvom du har en varemærkebeskyttelse, kan alle ifølge Google, stadig benytte sig af varemærket som søgeord i deres søgeordsprogram. For annonceteksterne er det dog muligt at søge om, at brugen af ens varemærke begrænses, (bemærk at begrænsningen ikke inkluderer resellere). Googles retningslinjer for søgeordsannoncering (AdWords Trademark Policy) ophæver på ingen måde landets gældende love, men skal ses som et supplement til disse.

Europæisk retspraksis

Den danske praksis baserer sig ofte på domme afsagt ved EU domstolen, hvorfor det et vigtigt at forholde sig til disse sager. Derfor har nedenstående syv sager, afsagt i EU, relevans for danske annoncører:

Sag Sagsnr. Domsafsigelse Varemærke som søgeord Varemærke indgår i annonce
Eis.de vs. BBY Vertriebsgesellschaft C-91/09 06-03-2009 Ja Nej
L’Oréal vs. Bellure C-487/07 18-06-2009 Ja Ja
Google France vs. Louis Vuitton C-238/08 23-03-2010 Ja Ja
BergSpechte vs. Trekking.at C-278/08 25-03-2010 Ja Nej
Portakabin vs. Primakabin C-558/08 08-07-2010 Ja Ja
L’Oréal vs eBay C-324/09 12-07-2011 Ja Nej
Interflora vs. Marks & Spencer C-323/09 22-09-2011 Ja Nej

For alle syv sager gælder at dommen er mere eller mindre identisk med denne:

”Artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kan forbyde en annoncør at reklamere for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som dem, for hvilke det pågældende varemærke er registreret, ved hjælp af et søgeord, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, og som annoncøren uden samtykke fra den pågældende indehaver har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, såfremt den nævnte reklame ikke eller kun med vanskelighed giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand.”

Sag C-558/08

Meget kort fortalt gælder det altså i disse sager, at det er ulovligt at bruge konkurrenters varemærker i et søgeordsprogram både som søgeord og i annoncetekster. Dog skal især ’kabin’-sagen fremhæves, hvor loven tolkes således, at brugen af konkurrenters varemærker i et søgeordsprogram er tilladt, når det handler om videresalg. (Direktiv 89/104/EØF af 2. maj 1992, artikel 7).

Med mindre ”at brugen af det pågældende tegn skaber det indtryk, at der foreligger en økonomisk forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, eller brugen påfører varemærkets omdømme alvorlig skade.”. I dette tilfælde blev sagsøgte frikendt og havde som reseller altså lov til at benytte sig af konkurrentens varemærke som søgeord og reklamere for dette videresalg i annonceteksterne. Dette hænger også godt sammen med Googles retningslinjer, der også har en særholdning ift. resellers brug af konkurrenters varemærker.

Dansk retspraksis

Også i Danmark har der indtil videre været en del usikkerhed om, hvordan lovgivningen skal tolkes i forhold til brugen af konkurrenters varemærker i et søgeordsprogram. Nedenfor tegner jeg et billede af nogle af de sager, der har været bragt for de danske domstole, og hvad dommen har været her. Jeg inkluderer også strafudmålingen så vidt der er muligt og holder denne op imod den fortjeneste, der har været ved brugen af konkurrenters varemærker.

Domsafsigelse Relation Varemærke som søgeord Varemærke indgår i annoncetekst Markeds-føringsloven Varemærke-loven
Experian mod Debitor 07-03-2013 Konkurrent Ja Nej Overtrådt §§ 1 og 18
SKA-Dan mod Bredenoord 24-10-2012 Samhandels-forhold Ja Nej Overtrådt §§ 1 og 18
Billedbutikken mod Pixelpartner 17-10-2010 Konkurrent Ja Ja Overtrådt § 1
Skoda 13-10-2009 (Uautoriseret) forhandler Ja Nej Ingen overtrædelse
Melitta 11-02-2003 Konkurrent Ja Overtrådt § 1 Overtrådt § 4

Ovenstående skema er selvfølgelig lidt forenklet og forholder sig kun til selve search-delen. Især Experian omhandler også andre stridigheder, som også har haft indflydelse på den endelige domsafsigelse.

I de fleste sager er der ikke tydeligt skelnet imellem brugen af konkurrenters varemærke som søgeord og/eller i annoncetekster. Dette gør det vanskeligt at konkludere på omfanget af overtrædelsen, da der ved brugen af varemærket i annonceteksten kommer en subjektiv vurdering i spil: Hvor vidt sagsøgte prøvede at vildlede forbrugeren ind på deres site eller om annonceteksten tydeligt specificerede, at der var en forskel imellem varemærket og det site, der blev reklameret for i teksten.

Hvis vi ser bort fra Skoda-sagen, som er en reseller sag, er de fire andre, alle blevet dømt i ift. Markedsføringslovens § 1 hvor det meget bredt gør sig gældende at: ”Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik”, og til dels § 18: ”Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres.

Også i dansk retspraksis gør det sig altså gældende, at det for konkurrerende virksomheder er ulovligt at benytte sig af konkurrenters varemærker i et søgeordsprogram.

 Strafudmåling

Sag Bødestraf i alt Sagsøgtes beregnede gevinst
Experian mod Debitor 75.000 kr. Kan ikke verificeres
SKA-Dan mod Bredenoord 10.500 kr. 9 klik
Billedbutikken mod Pixelpartner 10.500 kr. 151 klik.
6 konverteringer opgjort til en indkomst på 157 kr.

Som det tydeligt fremgår af de listede sager, er der ingen sammenhæng imellem den fortjeneste sagsøgte har opgivet og den strafudmåling der er blevet tildelt. For Bredenoord vil bødestraffen divideret op i antallet af klik give en klikpris på ca. 1.160 kr. og for Pixelpartner er der tale om ca. 70kr. pr. klik. Altså en klikpris der slet ikke står mål med den fortjeneste sagsøgte, har haft, og som Pixelpartner bl.a. opgiver til at være 157 kr.

Konklusion på europæisk og dansk retspraksis

Retspraksis både ved EU domstolen og ved de danske domstole viser entydigt, at brugen af konkurrenters varemærke som søgeord er i strid med gældende lovgivning, og derfor er en sådan brug ulovlig.

I forbindelse med gennemgangen af de europæiske og danske domsafsigelser har vi også fået en udtalelse fra brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation, som bl.a. vejleder Resolution og andre bureauer i sådanne sager:

”Det er flere gange blevet fastslået – både i Danmark og på EU -niveau, at det er en varemærkekrænkelse, når man køber en konkurrents varemærke som søgeord og når brugeren, der taster søgeordet ind og ser den dertil knyttede annonce – ikke klart kan gennemskue, om indholdet i annoncen stammer fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed forbundet med varemærkeindehaveren, eller om det tværtimod kommer fra en 3. part.Selvom varemærket ikke fremgår af selve annonceteksten, men alene bruges til at udløse annoncen, så kan brugen af søgeordet som Google AdWords alligevel, afhængigt af omstændighederne, udgøre en varemærkekrænkelse og en overtrædelse af markedsføringsloven. Derfor bør man altid være meget varsom, hvis man bruger andres varemærker som søgeord og opsøge rådgivning fra sit mediebureau og evt. en advokat”

Udtaler Cand. jur Maria Vegger Bjerrehus fra brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation.

Herfra tilrådes altså også en hvis agtsomhed ift. brugen af konkurrenters varemærker i et søgeordsprogram.

 Søgeordsannonceringsmekanismer

Selvom man ikke bevidst ønsker at annoncere på konkurrentsøgeord, er der en risiko for at det alligevel sker i praksis. Det skyldes nogle mekanismer i Google Adwords som omhandler søgeordenes matchtyper og Dynamic Keyword Insertion (DKI).

Pga. de brede matchtyper gælder det; at for at undgå at blive vist på konkurrenters varemærker, bør disse indgå i programmet som negativer. Dette for at undgå at søgeordsprogrammet viser en tekstannonce ved søgetermer, der matcher søgeordene i de brede match-typer.

Et andet forhold man skal være opmærksom på er brugen af DKI i tekstannoncerne, hvor det udslagsgivende søgeord vises i tekstannoncen. Her kan man altså risikere, at konkurrentens varemærke vises i selve tekstannoncen, hvis dette søgeord skulle indgå i ens søgeordsprogram. Brugen af DKI bør altså undgås, hvis man ikke har et overblik over sine søgeord. Vælger man at benytte DKI, bør man sikre sig, at konkurrenters varemærker ikke indgår som søgeord i søgeordsprogrammet.

In-depth content fremhæver din virksomhed i Googles søgeresultater

Googles visning af søgeresultater har i de seneste måneder været under konstant forandring. Størstedelen af de søgeforespørgsler, som brugerne benytter sig af i Googles søgemaskine, omhandler spørgsmål, der kan imødekommes med et hurtigt svar. Forskning fra Massachusetts Institute of Technology påviser, at op imod 10% af brugernes søgeforespørgsler involverer søgninger, som kræver et dybdegående svar. For at imødekomme de søgeforespørgsler, der kræver et langt og fyldestgørende svar på et bredt emne, så introducerede Google den 6. august 2013 de såkaldte ‘in-depth articles’.

In-depth articles vil fremover fremhæve digitalt indhold, som signalerer et fyldestgørende svar af høj kvalitet. Fyldestgørende indhold af høj kvalitet defineres som digitalt indhold, der kan hjælpe dig med at forstå eller opdage et emne/fag. Indhold med et fyldestgørende svar af høj kvalitet vil automatisk blive fremhævet igennem Googles algoritme, som leder efter parametre i indholdet der signalerer in-depth content.

Indhold af høj kvalitet bliver big business

Stort set alle virksomheder kan profilere på In-depth articles. Lykkes det for en virksomhed at producere digitalt indhold af høj kvalitet, som signalerer in-depth content, så kan man igennem Googles fremhævning af indholdet opleve en markant stigning af organiske besøgende.

Alle virksomheder og organisationer kan profilere på deres fag eller viden indenfor et bestemt emne. Her er et eksempel på en søgning efter Mexicanske restauranter, hvor artikler om mexicansk mad bliver fremhævet.

google-in-depth-articles

Billedekilde: Searchengineland.com

Arbejder man med søgemaskineoptimering, så kommer lanceringen af In-depth articles næppe som nogen overraskelse. Googles søgemaskine har i længere tid forsøgt at arbejde sig hen imod at levere kvalitets indhold:

“Our goal is to surface the best in-depth articles from the entire web. In general our algorithms are looking for the highest quality in-depth articles, and if that’s on a local newspaper website or a personal blog, we’d like to surface it.” statement provided by a Google spokesperson.

Selvom In-depth articles fremhævningen i øjeblikket kun er aktiv i engelske søgninger via Google.com, så kan alle virksomheder på nuværende tidspunkt forberede den tekniske opsætning og strategi for at opnå den værdifulde fremhævning.

Nu er de lokale resultater over de betalte på Google

Nu er de lokale resultater over de betalte på Google

Google viser endnu en gang deres store fokus på lokale resultater, og lader nu de lokale resultater fremstå delvist som i Knowledge Graph. Dermed også over annoncerne og dermed de betalte resultater på siden.

hotel-kbh-local

Det er endnu ikke implementeret i Danmark, men Googles Knowledge Graph kommer generelt til at ændre hvordan forespørgsler ser ud. I Knowlege Graph søgninger præsenteret typisk som en række mere specifikke informationer i højre side af søgevinduet. Knowledge Graph er hovedsageligt tiltænkt informationssøgninger – men indeholder altså nu også local search resultater. Resultaterne kan tilgås via slider og har fået endnu mere opmærksomhed med en sort baggrund.

Hvis du har søgt via Ipad eller Nexus tablets, har du muligvis set karrusellen på lokale resultater et stykke tid, men det er altså først nu at Google implementerer den officielt.

De lokale resultater overskygger de betalte annoncer betydeligt. Og som billedet ovenfor viser, er de almindelige organiske resultater helt forsvundet fra første skærmbillede.

museum-kbh-local

Mange ændringer og mange (manglende) features i karrusellen

Der er en række elementer, der er yderst interessant ved den nye måde at vise lokale resultater på:

Listen af lokale resultater (de såkaldte packed results) i blandt de organiske resultater er forsvundet.

Billeder er pludselig blevet enormt vigtige for alle lokale virksomheder. Især det første, da det bliver sådan virksomheden bliver vist fremadrettet.

Anmeldelser, som altid har været væsentlige i local search sammenhæng, har nu fået en meget prominent plads. Virksomhedens score samt det overordnede antal reviews er nu placeret meget centralt. Google Zagat scoren er også forsvundet.

Den velkendte local search pin er officielt forsvundet og erstattet med røde dots i stedet.

Over de normale organiske resultater er der nu kommet en boks med prissammenligning, score og antal reviews.

Man kan ikke længere klikke direkte på virksomhedens billede og komme til websitet eller virksomhedens Google+ page (det må forventeligt være en feature, der kommer på et senere tidspunkt). Man skal klikke en ekstra gang for at søge efter virksomheden – og så først herefter vælge de organiske eller betalte resultater.

Virksomhedernes NAP (Navn, adresse og telefon/phone) informationer er forsvundet. Hverken adresse, telefonnummer eller URL vises længere i de lokale resultater ved første søgning. Her skal du igen klikke en ekstra gang på karrusellen, scrolle ned og finde informationerne i højre side.

Tidligere eyetracking-studier har påvist, at enkeltstående local search resultater får langt mere bevågenhed fra brugerne. Men hvad når alle de lokale resultater er samlet på en lang linje? Får de samme opmærksomhed? Og er det i virkeligheden ikke resultat nummer 4 eller 5 i karrusellen, der først får opmærksomheden?

Ikke alle lokale søgninger er med

Det er endnu ikke alle lokale søgninger, der fremprovokerer den nye local search karrusel. Søgninger på restauranter, hoteller, mad, seværdigheder og tilsvarende viser lokale resultater i det nye layout. Men ikke søgninger på tandlæge, læge og tømrer. Her er det stadig de “gamle” lokale resultater, der vises.

pizza-aarhus

Local search karrusellen er stadig også kun tilgængelig på google.com – og kun for engelske søgninger (tilføj: &hl=en&gl=US til URL’en) men begynder at blive rullet ud globalt i følge Google. Hvad synes du om de nye lokale resultater og karrusellen?

5 nye store ændringer fra Googles I/O 2013 konference

I går startede Googles årlige Google I/O developer konference og med den annoncerede Google en lang række større ændringer til deres eksisterende produkter. Samtidig blev der introduceret en række nye særdeles interessante produkter.

maps

Google+:
Google+ har fået en komplet makeover og fremstår nu med et helt andet design mere målrettet mod enkeltstående historier. Designet lægger i høj grad op til yderligere brug af større og bedre billeder. Google har derfor også gjort muligheden for billededitering bedre – og du kan tilmed generere animerede GIFs direkte via Google+ – nyheden har fået tilnavnet “Awesome”. Google+ hangout har ligleedes fået en opdatering og har fået sin egen app. I forbindelse med redesignet af Google+ er der desuden sket en række forbedringer til Googles Lokale produkter.

Search:
Google Now har tidligere været forbeholdt Android brugere, men kom for nylig også i en iOS version. Derved har Google åbnet markedet for en langt flere. Google Now finder selv frem til relevant information for dig, baseret på dine søgninger, hvordan du bruger offentligt transportmidler og en lang række andre mere eller mindre relevante informationer.

Google introducerede også såkaldt Conversational Search – med mulighed for at stille spørgsmål til søgemaskinen verbalt. Det har længe været muligt at benytte Voice search, men kun med specifikke keywords. Nu kan du altså også stille spørgsmål og få svare direkte. Du kan aktivere søgemuligheden ved at aktivere Voice Search og udtale “OK Google” for at søge – som vi allerede har set bliver måden, man søger på i Google Glass.

Med opdateringen har Google tilføjet fire nye sprog til Knowledge Graph – polsk, tyrkisk og to varianter af kinesisk. Vi skal dog stadig vente på den danske udgave.

Endelig er vi blevet beriget med en mulighed for at bruge Schema markup på logoer til virksomheder. Med tilføjelsen slægter Google nogle af sine mindre konkurrenter på, som viser logoer og skærmbilleder af de indekserede sites i søgeresultaterne.

Maps
Google Maps har fået et komplet redesign og en lang række nye faktorer. Der er langt mere integration til Google Earth og de respektive maps bliver tilpasset på baggrund af dine søgninger og dine til- eller fravalg. Google Maps integrerer således en række features fra Knowledge Graph. Det nye Google Maps er stadig i beta, og kun tilgængelig for en udvalgt gruppe. Du kan bede om adgang her.

Android
Udover en række nye værktøjer til Android-udviklere – Androidstudio blandt andet – introducerede Google også Google Play Music til deres Google Play brugere. Google Play Music er en pendant til services som Spotify og Wimp – hvor man ved at betale et månedligt fee, kan få adgang til millioner af sange.

Chrome opdatering
Googles browser Chrome har fået endnu et ansigtsløft og bliver nu endnu hurtigere. Opdateringen er især rettet mod mobilen og skal her sikre hurtigere loadtider.

Googles I/O konference forsætter i til fredag og i den forbindelse sker der hundredvis af opdateringer til deres eksisterende produkter, samtidig med at en række nye ser dagens lys. Vi følger opdateringer tæt.

Du kan se det hele live her:

Er dit website klar til Googles seneste ændring?

Som tidligere beskrevet på trickle har Google lanceret en meget markant ændring i håndteringen af kampagner i Google AdWords med de såkaldte Enhanced Campaigns. I dette indlæg vil jeg se nærmere på, hvad ændringen mere præcist kommer til at betyde i forhold til de brugere, der dagligt klikker sig fra Google AdWords annoncer til en virksomheds website fra mobile enheder – en andel, der pt. svarer til ca. 30 % af den samlede betalte search-trafik.

Store krav til websites

Helt konkret betyder ændringen til de såkaldte Enhanced Campaigns, at computer, tablet og mobil bliver samlet i én og samme kampagne i Googl AdWords – og det umiddelbart uden de store muligheder for at differentiere hhv. søgeord, annoncetekster, sitelinks og ikke mindst landingssider i forhold til brugerens enhed. Ud over at være en generel forenkling af måden, hvorpå search programmer håndteres og optimeres på tværs af devices, flytter tiltaget samtidig en stor del af tilpasnings- og optimeringsmulighederne i forhold til typen af device fra search programmet til selve websitet. Det betyder, at der nu for alvor stilles høje krav til annoncørernes websites’ evne til at optimere og tilpasse indhold og layout baseret på brugerens device. Nedenfor vil jeg kort skitsere tre af de ændringer, jeg mener, vil stille størst krav til danske virksomheders websites i forhold til search-trafikken fra mobiler og tablets.

Tablet lig med desktop

Hvor det før har været muligt at målrette tabletbrugere specifikt, opfattes tablets i Google AdWords nu som desktops. Det betyder, at annoncører ikke længere kan henvise tablettrafikken til tabletoptimerede landingssider. Og endnu mere vigtigt er, at det ikke længere bliver muligt at fravælge at målerette tablets. Dermed vil annoncører uden tabletoptimerede websites i høj grad blive udfordret i forhold til at opfange og konvertere trafikken fra tablets mest optimalt, da det ikke længere er muligt at slukke eller sænke buddet for evt. mindre gode tabletresultater. Det er dog stadigt muligt at trække data specifikt for tablets. Tanken om at sætte tablets lig desktop kan synes mindre fornuftig, set i lyset af, at flere de seneste år har lagt tid og kræfter i at udforske og argumentere for den forskellige adfærd på netop de to enheder. Det er dog ikke utænkeligt, at Google med dette træk foregriber en fremtidig, med mere flydende opfattelse af, hvornår en enhed er en tablet, og hvornår der er tale om en desktop eller laptop – om end det muligvis er et lidt tidligt træk set med danske øjne, hvor muligheden for fravalg af tabletmålretningen stadig havde været at foretrække.

’Mobile prefered’

Tidligere har det med mobile-only kampagner været muligt at vælge kun at målrette mobilbrugere. Med Enhanced Campaigns er målretningsmulighederne nu reducerede til at være et valg mellem enten desktop eller desktop & mobile. Det betyder, at mens annoncører tidligere har kunnet skræddersy og målrette annoncetekster specifikt til mobilbrugere med eks. mere mobilrelevante og her-og-nu-relaterede call-to-actions, så bør annoncører nu sørge for, at teksterne er formuleret, så de passer både desktop-, tablet- og mobilbrugere. Det er derfor vigtigt at overveje call-to-actions i forhold til, hvilke enheder størstedelen af ens brugere kommer fra. Eksempelvis kan mere teksttunge og købsrelaterede call-to-actions såsom ’læs mere’ og ’køb nu’ være mere egnede til dekstop- og tabletbrugere, mens eks. ’download app’ og ’kontakt os’ kan være at foretrække på mobilen.

I forbindelse med annoncetekster arbejder Google i de nye Enhanced Campaigns med begrebet ’mobile preferred’. Det giver annoncørerne mulighed for at skrive og prioritere specifikke annoncetekster i relation til mobilen. Det er dog med det ’men’, at det er en prioritering og dermed ikke en garanti for, at teksterne kun vises på mobilen, hvilket er en vigtig detalje. Det vil sige, at hvis noget indhold er mere egnet til brugere fra ét device frem for et andet, er det værd at have med i sine overvejelser omkring, hvilket indhold brugerne får vist på sitet, da tilpasningen i højere grad kan og bør differentieres her.

Forskellig adfærd – én landingsside

En af de ændringer, der får størst betydning for annoncører i forhold til diskussionen om et specifikt mobil- og/eller tabletsite, er, at det med Googles seneste ændringer ikke længere i samme grad bliver muligt at differentiere landingssiden baseret på device. Her er det lig annonceteksterne dog muligt at angive en ’mobile preferred’ URL, men ud fra samme prioriteringsprincip som ovenfor. Dermed kan de annoncører, der på nuværende tidspunkt sender desktop-, tablet- og mobilbrugere til hver deres site risikere, at mobilbrugere henvises til desktopsitet og værre endnu, at desktopbrugere lander på mobilsitet, hvilket med stor sandsynlighed medfører dårlige brugeroplevelser for alle parter. Samtidig er det en vigtig faktor at have med i overvejelserne for de annoncører, der pt. barsler med mobilsites og mobilvenlige sites.

Ovenstående tre områder kan virke som mindre godt nyt for virksomheder med en betydelig mængde trafik fra mobiler og tablets. At Googles Enhanced Campaign i højere grad end tidligere fordrer, at device-målretningen og -tilpasningen sker på det pågældende website frem for i search programmet, betyder, at der for alvor bliver lagt pres på og stillet krav til virksomheders websites i relation til den stigende trafik fra mobile enheder. Krav, der umiddelbart har været stillet af forbrugerne længe, men som nu bliver et must at tage stilling til for enhver annoncør på Google.

Websiteløsninger

At flere af tilpasningsmulighederne kan siges at være blevet flyttet fra search programmet til websitet betyder, at virksomheder nu i højere grad er nødt til at løse ovenstående udfordringer ift. device-tilpasninger og -optimeringer via deres website. Graden af relevans afhænger naturligvis af omfanget af den enkelte virksomheds search trafik fra mobile enheder, samt af hvor differentieret adfærden er på tværs af enheder. I forhold til Googles søgeresultatsside er der som udgangspunkt tre grundlæggende websitekonfigurationer til at løse ovenstående opgave:

 • Websites , der anvender responsive web design, dvs. design, der lader et site betjene alle enheder på samme sæt af URL’er, hvor CSS3 media quries tilpasser sitets indhold, størrelse og layout til den pågældende enhed.
 • Websites, der dynamisk betjener alle enheder på samme sæt af webadresser, men hvor typen af enheden genkendes og derefter modtager det ’’rigtige’’ layout (device-specifik HTML).
 • Websites med separate sites til hhv. desktop, tablet og mobile.

Google har siden juni 2012 ikke lagt skjul på, at deres klare anbefaling til virksomheder er førstnævnte løsning, responsive web design, da denne type site selv tilpasser indhold og layout til brugerens device. Et synspunkt, jeg i høj grad kan tilslutte mig, særligt set i lyset af den seneste ændring, der understreger betydningen af at have et website, hvor indhold og layout tilpasses og optimeres i forhold til desktops, tablets og smartphones. Mens websiteløsning nummer to kan fungere som et udmærket alternativ til responsive web design, betyder lanceringen af Enhanced Campaigns, at sidstnævnte løsning ikke umiddelbart løser problematikken, da det fremadrettet kun er muligt at vælge mobilsitet som ’mobile preferred’ landingsside, mens tabletbrugere uanset vil blive sendt til desktopsitet. Mulighed tre er derfor efter min opfattelse kun en reel mulighed, hvis brugerne fra mobile enheder re-directes til virksomhedens mobil- og evt. -tabletsite.

På trods af, at et responsivt website som regel kræver længere udviklingstid og flere ressourcer, så rummer denne type website i mine øjne flere fordele end ulemper. Heriblandt kan kort nævnes en mere konsistent brugeroplevelse på tværs af devices, mindre håndtering og vedligeholdelse, da dette samles og publiceres ét sted samt det både mere fremtidsvenlige og Google-venlige aspekt, der ligger i at vælge at designe sit website med responsive web design.

Så selv om Google med lanceringen af Enhanced Campaigns har synet at være et par skridt længere fremme med deres forventninger til mobilvenligheden af danske virksomheders websites, end hvad der umiddelbart er en realitet, så får virksomheder endnu en gang en rigtig god grund til at optimere og tilpasse deres websites i forhold til den stigende trafik fra mobile devices – og brugerne mulighed for bedre brugeroplevelser fra mobile enheder i 2013.

Hvor er du og din virksomhed i forhold til udvikling af websites til de forskellige devices? Skrive gerne en kommentar.

Enhanced Campaigns: Én kampagne til flere devices i Google AdWords

Google offentliggjorde i dag deres planer for en meget gennemgribende ændring af håndteringen af kampagner i Google AdWords. Det er grundlæggende en forenkling i måden kampagner håndteres og optimeres på tværs af forskellige devices, og det vil sige desktoppen og mobilen.

De gennemgribende ændringer har fået navnet Enhanced Campaigns (modsat de nuværende, som nu hedder Legacy Campaigns). Ændringerne vil have både nogle fordele og nogle ulemper, som jeg kort vil prøve at afdække her. Ændringen til Enhanced Campaigns vil gradvist blive gjort tilgængelig for annoncører over de kommende fire uger og vil komme til at påvirke alle annoncører, som arbejder med Google AdWords. Så der er god grund til at læse med her.

En anden ganske opsigtsvækkende grund til at læse med her er den, at Google samtidig med ændringer til håndtering af kampagner også har offentliggjort, at de vil begynde at tracke konverteringer på tværs af devices på Google AdWords. Det vil sige tracke klik- og konverteringsadfærden fra den samme bruger på tværs af desktoppen og mobilen. Det er en revolution indenfor tracking, som vil få meget stor betydning for i første omgang optimering af Google AdWords. Læs med her.

Samme kampagne til forskellige devices

Søgeadfærden på tværs af mobilen og desktoppen er grundlæggende meget forskellig og derfor håndteres de to typer af adfærd også typisk som to adskilte kampagner i Google AdWords i dag. Fremadrettet vil dette ikke være nødvendigt eller muligt for den sags skyld med Enhanced Campaigns. Desktoppen og mobilen behandles fortsat som to forskellige devices, men de vil nu være samlet i en og samme kampagne. Kampanens budgivning vil være målrettet mod desktoppen og disse bud vil så samlet på kampagneniveau blive modificeret i forhold til det, man mener er det rigtige budniveau til mobilen.

På en gennemsnitlig kampagne i Google AdWords udgør desktoppen omkring 70% af klikkene og de resterende klik er nogenlunde ligeligt fordelt med henholdsvis 15% fra mobilen og 15% fra tabletten. Med de nye ændringer i Enhanced Campaigns vil tabletten i forhold til håndtering af kampagner blive betragtet som desktoppen. Så der vil i forhold til devices kun blive skelnet mellem desktop og mobil.

Forenklet budstyring på devices, geografi, tidsintervaller og målgrupper

Med Enhanced Campaigns vil budstyringen ikke blot for de to typer af devices, men også på tværs af forskellige geografier, tidsintervaller og målgrupper nu ske gennem modificeringer af kampagnens grundbud. Disse modificeringer er det Google kalder bid adjustments.

Disse modificeringer af grundbuddene mod mobilen og eksempelvis udvalgte geografiske områder vil foregå på kampagneniveau. Så man kan eksempelvis vælge at justere klikprisen ned på mobilen med 20% i forhold til grundbuddene og modsat justere klikprisen op med 30% op for særligt relevante geografiske områder.

Grundlæggende fjernes der mange af de målretningsmuligheder, som tidligere har været tilgængelige i Google AdWords. Det gælder dog ikke for Google Display Network.

Men med forenklingen følger der også en langt større abstraktion i håndteringen af en kampagnes bud. Prøv at forestil dig følgende scenarie. Der opsættes en kampagne med 2 devices, 4 geografier, 2 tidsintervaller (eksempelvis i og uden for telefontid) og 2 målgrupper. Det giver i alt 32 forskellige bud (2x4x2x2=32). Det vil i dette eksempel betyde, at der er 31 forskellige modificeringer på de bud man allerede har på annoncegruppe eller søgeordsniveau i kampagnens grundbud. Det betyder, at det bliver noget vanskeligere at gennemskue sine budniveauer, da man eksempelvis skal regne sig frem til sit reelle bud på mobilen i Århus kl. 22. Google kommer derfor også til at stille et beregnerværktøj til rådighed.

Andre væsentlige ændringer

Der er desuden en række andre ændringer til Google AdWords i den annoncerede ændring. Her skal særligt fremhæves ændringer til optimeringen af de såkaldte sitelinks, hvor det fremadrettet nu vil blive muligt at rapportere effekterne fra sitelinks helt ned på det enkelte sitelink. Det er en meget længe ventet feature, som vil gøre det muligt at optimere meget mere effektivt på sitelinks i en kampagne. Det er en virkelig god nyhed.

Fordele og ulemper ved Enhanced Campaigns

Enhanced Campaigns rummer en række fordele og ulemper i forhold til optimeringen af kampagner i Google AdWords. Her har jeg prøvet at opsummere de væsentligste fordele og ulemper ud fra den viden jeg har for nuværende omkring den nye måde at håndtere kampagner på.

Der er følgende umiddelbare fordele, som jeg ser det.

 • Håndteringen af en kampagne på tværs af devices og andre typer af målretning bliver nu mere strømlinet. Det er en forenkling, men det er også en ny type kampagnehåndtering, som vil kræve et langt høje abstraktionsniveau hos dem, der optimerer disse.
 • Håndteringen af kampagner på Google Display Network vil fortsat ske i separate kampagner. Det mener jeg fortsat er en fordel, selvom om Enhanced Campaigns faktisk kunne gøre det mere realistisk at håndtere det under ét, men det er forsat det rigtige at holde dem adskilt.
 • Endelig er funktionaliteterne omkring de stadig vigtigere sitelinks markant forbedrede. Det er en meget stor fordel.

Til gengæld er der følgende ulemper, igen som jeg ser det.

 • Grundbuddene i en kampagne, eller moderkampagnen om man vil, er altid målrettet til desktop. Det betyder, at man altså ikke kan afvikle mobile-only kampagner længere på Google AdWords. Der kan arbejdes med separate kampagner, hvor man sætter et lavt grundbud og efterfølgende foretager en kraftig modificering af buddene til mobilen (op til 300% modificering), men det er altså forsat en blandet kampagne til både desktop og mobil, så der vil være en risiko for også at blive vist på desktop.
 • Budmodficering for devices, geografi, tidsintervaller og målgrupper kan kun ske på kampagneniveau. Der kan naturligvis fortsat sættes bud på annoncegrupper og søgeordsniveau i moderkampagnen.
 • Tablet betragtes nu som en desktop på trods af, at der fortsat er forskellig søgeadfærd og nok navnlig brugeradfærd på tabletten. Det vil dog fortsat være muligt at rapportere data for de to særskilt.
 • Der vil i rapporteringen og i interfacet fra Google kun være en kvalitetsscore på søgeordsniveau for kampagnen på tværs af de forskellige modificeringer. Der vil fortsat blive optimeret efter forskellige kvalitetsscorer i back-enden på Google AdWords, men det vil altså ikke være synligt for den, der optimerer kampagnen.
 • Sidst men ikke mindst kan der være en lille risiko i forhold til styring af annoncebudskaber mod henholdsvis mobil og desktop søgere. Man vil stadig kunne oprette separate annoncer til mobilen, men disse vil kun være ‘mobile preferred’, så der vil være en risiko for at få vist sine mobil-skræddersyede annoncer vist på desktop og omvendt. Hvor stor risiko der er for cross-over annoncevisninger, må tiden vise.

Listen af ulemper eller udfordringer syner måske længere end de umiddelbare fordele, men jeg vurderer nu ikke desto mindre, at der er forbedringer og muligheder i skiftet fra Legacy Campaigns til Enhanced Campaigns. Jeg ser altid ændringer fra Google som en mulighed for at optimere en annoncørs kampagne bedre end konkurrenterne til denne, så her er blot endnu en ny mulighed for at distancere sig på den markedsplads, som Google AdWords jo i virkeligheden er. Men når det er sagt, så er der selvfølgelig meget radikale ændringer, som vi endnu ikke kan forudsige den endelige effekt af. Det kommer vi naturligvis til at følge meget mere op på her på trickle.

Enhanced Campaigns vil gradvist blive udrullet over de kommende 4 uger. Det vil påvirke alle kampagner i Google AdWords, og de skal være overgået til den nye kampagnestruktur inden udgangen af juni 2013.

Tracking af konverteringer på tværs af devices

Endelig lovede jeg jo også i indledningen en meget opsigtsvækkende ændring fra Google omkring tracking på tværs af devices (cross device tracking).

Når en bruger er logget ind på Google på sine devices er det muligt for Google at tracke konverteringer på tværs af disse. Det betyder, at man nu vil kunne måle assisterende søgninger og klik på tværs af devices. Det betyder eksempelvis, at en bruger, som starter med at søge og klikke på en annonce på mobilen, efterfølgende kan sammenholdes med det klik han eller hun laver på en søgeordsannonce på desktoppen. Som det forlyder, vil det være tracking gennem Google AdWords, men man kan forestille sig, at det også senere bliver tilgængeligt i Google Analytics.

Dette er en meget opsigtsvækkende nyhed, og det bliver særdeles spændende at følge udviklingen i dette. Funktionaliteten skulle blive tilgængelig i løbet af Q1 eller Q2, og vi følger naturligvis op på denne nyhed på trickle.

Top 6. Hvad kan vi forvente sker med search engine marketing i 2013?

Top 6. Hvad kan vi forvente sker med search engine marketing i 2013?

Nytåret er som bekendt et godt tidspunkt til at kigge frem på året der venter os. I tidligere indlæg kiggede jeg lidt på, hvad der skete med søgemaskinerne og søgeadfærden i løbet af 2012.  I dette indlæg kigger jeg fremad og spår lidt om, hvad der kommer til at ske i 2013. Nedenfor er mit bud på en top 6 liste.

1. Endnu flere mobile søgninger

De mobile søgninger fra smartphone og tablet eksploderede i 2012, men det stopper ikke her. I 2013 kommer vi til at se en tilsvarende vækst, og ved udgangen af 2013 må det forventes, at 4 ud af 10 søgninger er fra en mobilenhed. Alle annoncører skal i 2013 kunne møde de mobile besøgende fra søgemaskinen med et mobilt optimeret website.

2. Endnu mere e-commerce på Google

For Danmark bliver ændringer til søgemaskinen Google ofte udrullet med en vis forsinkelse i forhold til USA. I 2012 var det helt store fokus hos Google, at give de amerikanske brugere en bedre og mere effektiv shopping-oplevelse med Google. Særligt igennem nye annonceformater. Det fokus hos Google vil helt sikkert også flytte til Danmark i løbet af 2013.

3. Mere Google+

I december 2012 passerede Google+ mere end 500 million registrerede brugere. Google er ikke blot endnu et socialt netværk, men det er en personalisering igennem et socialt lag, som skaber bedre relevans for brugerne. Google har nu for første gang nogensinde fået godt bid med et socialt tiltag, og der vil være endnu mere fokus på Google+ i 2013.

4. Mere viden med Knowledge Graph

I 2012 lancerede Google den såkaldte Knowledge Graph til amerikanske brugere. Med den nye ændring kan søgemaskinen præsentere mere relevante resultater ved at forstå sammenhængen mellem genstande, personer, steder etc. Vi forventer, at Knowledge Graph vil blive rullet ud til hele verden i 2013. Se mere her: http://tinyurl.com/d7sbtbx

5. Retargeting i Google AdWords

Retargeting er et effektiv måde at øge effekten af sin annoncering. Det har hidtil være begrænset til retargeting i banner-annonceringen, men nu bliver det muligt at foretage retargeting på søgerne direkte i Google AdWords. Vi forventer, at det tiltag går fra beta-test i 2012 til at være tilgængeligt for alle annoncører i løbet af 2013.

6. YouTube pre rolls med Google AdWords

I 2013 går YouTube i luften med et dansk annoncevindue, og det giver mulighed for blandt andet at afvikle forside-ejerskaber og pre rolls. Pre rools vil kunne købes gennem Google AdWords på auktionsbasis. De nye videoer på YouTube bliver den store milepæl i 2013, som med et trylleslag kommer til at ændre hele markedet for online video-annoncering i Danmark.

Det var mit bud på en top 6 liste over vigtige udviklinger i 2013. Hvad tror du der kommer til at ske?

Følg trickle

Find os på facebook Find os på Twitter

trickle nyhedsbrev

Indtast din e-mail


FØLG OS VIA FACEBOOK

Nye kommentarer© Omnicom Media Group