Kategori | Analyse, Search

Resolution Danmark er Google Analytics Certified Partner

Resolution blev i sidste uge indlemmet i den eksklusive klub af Google Analytics Certified Partners. Det er en status som kun er forbeholdt en lille skare virksomheder på verdensplan – og vi er derfor naturligvis enormt stolte. Det er en certificering som blåstempler Resolutions arbejde omkring Google Analytics, men som samtidig også kommer alle kunder til gode i form af øget indsigt omkring Google Analytics, adgang til beta funktioner, Googles roadmap inden for Google Analytics samt en række andre nye muligheder og indsigter.

Google Analytics Certified Partner

 

Med certificeringen forpligter Resolution sig også til foretage løbende uddannelse inden for Google Analytics. Resolution har længe haft strenge interne krav til håndtering af Google Analytics og alle medarbejdere gennemgår et internt træningsforløb inden for Analytics. Derfor er certificeringen også en kærkommen nyhed for såvel Analytics afdelingen som resten af Resolution samt resten af Omnicom Media Group.

Som Google Analytics Certificeret Partner skal Resolution overholde en række standarder inden for Web Analytics og vil løbende blive testet og gennemgået af Google for at sikre, at standarderne overholdes.

Fra Google certificeringen lyder det: “The Google Analytics Certified Partner Program is a highly qualified global network of companies who advocate the value of holding decisions accountable to web data, who deliver optimal product implementations and high-impact analysis, and who provide feedback to help us improve our product and meet the needs of the market.”

Certificeringen kommer hovedsageligt Resolutions kunder til gode. Med adgang til Googles roadmap inden for web analytics kan vi rådgive langt bedre omkring de nye funktioner i Google Analytics. Samtidig får vi direkte adgang til Googles skarpeste specialister og adgang til et særdeles kompetent forum for udviklere. Vi kan dermed teste nye funtioner i Google Analytics lang tid før andre – og vi får ligledes mulighed for at påvirke udrulningen af nye funktioner. Endelig giver certficeringen os mulighed for, at foreslå nye funktioner eller tilretninger af Google Analytics.

Google Analytics Certified Partners er i følge Google: “Google Analytics evangelists who amplify our product messages in their own voice, make waves in the web analytics industry, and publicize the many great uses of our product.”

I Danmark er der efterhånden en rigtig god tradition inden for Web Analytics og i særdeleshed Google Analytics. Derfor er Resolution heller ikke de første til at blive certificeret i Danmark – og vil sandsynligvis heller ikke være de sidste. Vi ser frem til at kunne arbejde endnu tættere sammen med andre bureauer omkring avanceret opsætninger af Google Analytics og er derved være med til at sætte standarden for Web Analytics og især Google Analytics.

Du kan læse mere om Resolutions kompetencer inden for Web Analytics og Google Analytics her og læse mere om Google Analytics Certified Partners her. Ligeledes kan du finde den officielle certificering af Resolution her.

 

Dette indlæg er skrevet af:

avatar

Rasmus Himmelstrup er SEO Director hos Resolution. Rasmus har arbejdet med online markedsføring siden 2001 og dedikeret med SEO siden 2005. Rasmus har en forkærlighed for Search synergier, Social Search og Local Search. Han blogger også på seoanalyst.dk. Find ham på twitter på @rasmusgi eller på Google+.

Kontakt forfatteren her


Se alle indlæg skrevet af (39)


Kategori | Analyse

iOS 6 napper nu op til 20% af al organisk trafik i Google Analytics

Organiske besøg fra mobile brugere bliver ikke talt korrekt i Google Analytics. Både trafikkilden og det benyttede søgeord forsvinder i Google Analytics, når søgningerne kommer fra mobilen. Det betyder, at op mod 20% af alt organisk mobil trafik bliver talt forkert. Din investering i søgemaskineoptimering kan dermed reelt være langt mere værd. Se her hvordan du anskueliggør den manglende trafik.

Ovenstående Google Analytics udfordring har efterhånden været et kendt problem i nogle måneder, men Google har tilsyneladende endnu ikke fundet en løsning.

Problemet opstod, da Apple i slutningen af september lancerede iPhone 5 og udgav en opdatering til iPhone styresystemet: iOS 6.
Googles skift til beskyttede søgninger
Google prædikede i store dele af 2012 om beskyttelse af brugernes oplysninger og lancerede Google SSL Search. Google SSL Search skjuler søgestrengen fra alle webanalyse værktøjer, som for eksempel Google Analytics, Webtrends og SiteCatalyst og aktiveres automatisk, hvis du er logget ind på din Google konto.

Organiske besøg fra Google via henholdsvis FireFox eller brugere som er logget ind på Google vises pt. som organiske besøg, men søgeordet vises som ”Not provided”.

Servicen kan desuden bruges af alle software udbydere, som for eksempel FireFox gjorde det sidste år.

Er du villig til at betale for oplysningerne, er det dog stadig muligt, at få søgestrengen gennem Google AdWords.  AdWords gør ikke brug af Google SSL search på samme vis.
Organiske besøg bliver til direkte besøg
Overstående gør sig kun gældende for desktop brugere – brugere på computere. Google SSL Search på mobile enheder håndteres en smule anderledes, da det her ikke kun er søgeordet, der er skjult, men også trafikkilden. Organiske besøg fra mobile brugere, der benytter Google SSL search, bliver derfor klassificeret som direkte besøg.

Udvikling i direkte besøg fra iOS
Udvikling i direkte besøg fra iOS

 

iOS 1-5
iOS 6

 

Trafikkildefordeling

Hvorfor får jeg stadig organiske besøg fra iOS 6?
Kigger du i dit webanalyse værktøj, er der stor sandsynlighed for, at du kan se organiske besøg fra iOS 6.

Det skyldes, at Google SSL Search kun anvendes ved søgninger foretaget via søgefeltet i øverste højre hjørne eller andre iOS-integrerede søgefelter.

Søgninger foretaget ved at åbne google.dks startside og bagefter indtaste et søgeord, er ikke på samme måde ”beskyttet”.

 


Hvad så nu Google?
Efter 3 måneders venten hvor forventningen har været, at Google ville komme med en rettelse hurtigst muligt, må vi nu acceptere, at det ikke sker inden for den næste fremtid – og måske aldrig.

Det er derfor nødvendigt, at analysere data nærmere og finde ud af hvor stor en del af din organiske trafik, som fejlagtigt krediteres som værende direkte.

Opsætning af avanceret segment – klik for at se større billede
Opsætning af avanceret segment – klik for at se større billede

 

Avanceret segment der viser den forsvundne iOS søgetrafik.
Avanceret segment der viser den forsvundne iOS søgetrafik.

 
Din SEO trafik er langt mere værd
Hvor stor en del af trafikken, der forsvinder, afhænger af andelen af mobile besøg, men eftersom de mobile besøg er i kraftig vækst – stiger andelen også generelt. For nogle websites er mængden således helt oppe på 20%. Det er en betydelig fejlkilde og dermed kan du tillægge din SEO trafik langt mere værdi.

Ser du de samme data og hvad er din holdning til Googles manglende justering i Google Analytics?

Dette indlæg er skrevet af:

avatar

Kim Kristensen er SEO Analyst hos Omnicom Media Group. Kim Har arbejdet med udvikling af websites i flere år, men de seneste 3 år arbejdet med SEO. Kim har stor interesse for link building, web analytics og teknisk optimering.

Kontakt forfatteren her


Se alle indlæg skrevet af (4)


Kategori | Search

Nyt fra Google: Universal Analytics

I sidste uge på GABC offentliggjorde Google deres nye analyseværktøj Universal Analytics (UA). Værktøjet består af flere forskellige teknologier, der til sammen vil gøre det nemmere for virksomheder at måle den digitale brugeradfærd.  UA vil gøre det muligt at måle den fulde RO(D)I (Return On Digital Investment), og hvordan denne hænger sammen med offline salget.

Det er stadig lidt usikkert hvilke muligheder (og implikationer) dette vil få, da Google ikke har været helt så meddelsom omkring UA og dets detaljer. Uagtet Googles informationsniveau vil jeg i dette indlæg give et overblik over anvendelsesmulighederne, hvem UA henvender sig til og hvad udrulningsplanen er.

Problematikken med GA i dag

Hvis du bruger Google Analytics, eller et andet tracking-system for den sags skyld, til at måle afkastet af dine digitale investeringer, er du sikkert klar over problematikken omkring alle de forskellige enheder, som den typiske bruger er i besiddelse af. Problemet går al sin enkelthed ud på, at tracking-systemerne i deres nuværende opsætning ikke kan følge en brugers bevægelser, når han skifter imellem PC, mobil og tablet.

Man kunne f.eks. forestille sig en bruger, der læser ekstrabladet.dk på PC’en om morgenen på arbejdet og bliver eksponeret for et banner. Brugeren har dog ikke tid til at undersøge det nærmere og når måske allerhøjest at køre musen hen over banneret. Senere skal der slås noget tid ihjel og brugeren surfer lidt rundt på et andet nyhedssite på sin mobil og bliver igen eksponeret for samme banner. Denne gang klikker brugeren på banneret og læser lidt på landingssiden men når ikke rigtig mere. Om aftenen sidder brugeren med sin tablet og søger efter sitet via Google og klikker på en søgeordsannonce eller et organisk resultat. Alt afhængig af sitets formål kunne man forestille sig at brugeren nu havde tid til at undersøge produktet nærmere, sammenligne pris med konkurrenterne osv. Brugeren venter dog med det endelig køb til dagen efter hvor sitets URL tastes direkte ind på arbejds-PC’en. Spørgsmålene er derfor nu:

 • Hvor mange brugere har du med at gøre?
 • Hvordan værdisætter du de forskellige elementer (banner, betalt og organisk search, direkte trafik) der ledte til at brugeren opfyldte virksomhedens målsætning?

Hvor mange brugere har du med at gøre?

Som Google Analytics og alle andre tracking-systemer fungerer nu, vil brugeren tælle som tre forskellige brugere: 1 – PC-bruger om morgenen, 2 – Mobil-bruger om eftermiddagen og 3 – tablet-bruger om aftenen, og slutteligt 1 – PC-bruger igen næste morgen. Resultatet er en analyse baseret på sessioner/enheder og ikke på brugerniveau.

Hvilken attribueringsmodel?

Værdisætningen er for langt de flestes vedkomne en last-click-værdisætning og bringer altså ikke attribuering i spil. Af ovennævnte case er det f.eks. tydeligt at se, at uden attribuering ville banner og betalt og organisk search ikke give noget online afkast. En attribuerings-model vil derimod tydeligt vise at der er tale om et sammensurium af online-tiltag, der til sidst leder brugeren over i et køb. Ser man lidt bredere på denne attribueringsmodel er det tydeligt at der ingen sammenhæng er imellem f.eks. online-markedsføring og offline-salg. I og med at denne forbindelse mangler hvordan skal virksomheden så kunne værdisætte de markedsføringstiltag, der gøres online?

Løsningen på disse to problemområder er Googles nye værktøj Universal Analytics.

Enhed vs. bruger

Løsningen er at identificere brugeren vha. et anonymt Visitor ID (VID), som oprettes når brugeren logger sig ind på virksomhedens site. Hvis brugeren senere hen igen logger ind, men denne gang fra en anden enhed, så forstår Google Analytics at det er den samme bruger, bare med en anden enhed. På den måde kan virksomheden nu spore samme bruger på tværs af enheder og på den måde se om adfærden differentierer sig på de forskellige enheder. Denne løsning giver også virksomheden mulighed for at se hvornår i købsprocessen de forskellige enheder eller online tiltag såsom search- og displayannoncering.

Online vs. offline handlinger

For at sammenkæde offline og online kræver det at virksomheden har et CRM system, hvori kunden/brugeren er identificeret vha. et anonymt kunde-ID. Dette ID kan så forbindes med VID, hvorefter virksomheden kan uploade deres informationer til UA og aggregere de to systemers informationer til ét billede omkring brugerens adfærd både online og offline.

Google understreger på deres UA-hjælpesider at der ikke må uploades identificerbare data til GA, men ud over dette er mulighederne nærmest ubegrænsede. Så længe identifikationen sker vha. et unikt ID, kan data bl.a. være fra kundecenteret, fra butikken eller det kan være virksomhedens omkostningsdata og meget mere.

Hvem henvender Universal Analytics sig til?

Universal Analytics henvender sig primært til større virksomheder med et integreret CRM-system, der håndterer både online og offline salg. VID sporingen starter, idet en bruger logger sig ind på virksomhedens side og vil derfor kun være målrettet de virksomheder, der har formået at gøre det attraktivt for brugerne at logge på sitet allerede inden de gør et køb.

Hvornår kommer Universal Analytics?

Udrulningen af Googles Universal Analytics er allerede i gang. Så vidt det fremgik af indlægget i sidste uge så synes den fulde udrulning at være afsluttet i løbet af 2013. Udrulningen synes at ville foregå i nedenstående skridt:

Det med småt

Som jeg gjorde opmærksom på allerede i starten af dette indlæg, er det ikke helt tydeligt, hvordan UA vil virke og dermed hvilke implikationer brugen af UA kan medføre. De primære områder synes umiddelbart at berøre:

 • Personligt data i tredjepartssystem
 • Cookie levetid og synlighed

Pt. må man spore en bruger i 30 dage og skal på sitet gøre brugeren tydeligt opmærksom på hvad man sporer og hvem man deler dette data med. Problemet er at VID netop ikke bruger cookies men er baseret på en anden form for sporing. Så gælder den nuværende lov stadig eller kan virksomhederne unddrage sig denne oplysning til brugeren idet de logger ind? Det er svært at komme med nogle yderligere informationer omkring brugerens sikkerhed i forhold til UA idet oplysningerne er så sparsomme fra Googles side. Dog synes der at være en del tiltag fra EU der vil betyde en yderligere skærpelse af Datatilsynsloven. Dette vil måske betyde at den ændrede brug af cookies slet ikke vil ende med at blive noget problem for brugeren.

Som jeg startede med at skrive er det ikke helt sikkert hvordan Universal Analytics vil virke. Vi vil derfor holde øje med hvad der sker inden for dette område og følge op med et nyt indlæg, når vi ved mere.

Dette indlæg er skrevet af:

avatar


Kontakt forfatteren her


Se alle indlæg skrevet af (2)


Kategori | Analyse

Google Analytics under beskydning

For lidt over en uge siden kendte det norske datatilsyn virksomheders brug af tracking-systemet Google Analytics for værende ulovlig. Således mener Datatilsynet i Norge, at registreringen af brugernes IP-adresser er ulovlig i henhold til EU lovgivning, der definerer IP-adressen som en personoplysning.

Nu er nyheden så nået til de danske medier, og debatten må siges at være ganske hed. Der er i debatten således også desværre eksempler på sammenblanding af lovgivninger omkring cookies og IP-adresser, som er to forskellige ting. Men hvad er op og ned på sagen omkring IP-adresserne, og hvad er den sandsynlige udgang på kendelsen fra Norge? Det giver jeg mit bud på.

Google Analytics kendt ulovlig i Norge

Debatten omkring brugen af IP-adresser i Google Analytics er senest blusset op i Norge, hvor Datatilsynet har kendt brugen af systemet ulovlig. Det gælder både registreringen af IP-adresserne, samt det forhold at Google ikke har gjort rede for, om disse data bruges til andet end at analysere trafikken på websiderne.

Datatilsynet i Norge har givet de norske virksomheder en frist til den 10. september, hvor de skal svare på spørgsmål omkring brugen af Google Analytics. Ifølge dagens presse følger Datatilsynet i Danmark sagens udvikling i Norge, men der er ikke taget tilsvarende midler i brug i Danmark. Dog understreger Datatilsynet, at det til en hver tid er virksomhedernes ansvar, at de lever op til lovgivningen.

Debatten omkring brugen af IP-adresser i Google Analytics er på ingen måde ny. I Tyskland er Google blevet tvunget til at anonymisere tyske brugeres IP-adresser, og i Sverige kræver Datainspektionen, at IP-adresserne bliver anonymiseret i Google Analytics. Så sagen er på ingen måde ny og tilsyneladende ligger løsningen lige for.

Enkelt at anonymisere IP-adresser i Google Analytics

IP-adresserne i Google Analytics kan anonymiseres igennem den såkaldte IP Masking. Det kræver blot, at virksomhederne implementerer en lille ekstra kodestump i form af _gat._anonymizeIp() i tracking-scriptet. Det kan du læse mere om her. Det kan man altså allerede vælge at implementere i dag, og det er mig bekendt også måden virksomheder har løst det på i de andre berørte lande. Anonymiseringen af IP-adresserne vil påvirke præcisionen i de geografiske data i Google Analytics, men det ændrer ikke nævneværdigt på værdien af systemet. Vi forventer, at udgangen på sagen bliver, at danske virksomheder vil på pålagt at lave denne anonymisering.

Vi anbefaler generelt virksomheder, som benytter Google Analytics, at afvente udviklingen i Norge og siden følge reaktionerne fra Datatilsynet i Danmark. Ønsker man allerede nu aktivt at tage et skridt i retning af anonymisering af IP-adresserne, kan man benytte sig af IP Maskingen i Google Analytics. Jeg vender tilbage, når der er nyt i sagen og herunder reaktioner fra Datatilsynet. Derudover kan du være helt sikker på, at den hede debat nok fortsætter en rum tid endnu i de danske medier.

Dette indlæg er skrevet af:

avatar

Frank Aagaard Andersen er General Manager hos Omnicom Media Group. Frank har beskæftiget sig med rådgivning af annoncører i mere end 15 år på OMD, PHD og nu i Omnicom Media Group. Frank beskæftiger sig med alle aspekter indenfor digital markedsføring og har en særlig interesse for blandt andet digital forbrugeradfærd, optimering af webshops, datadrevet medieindkøb og attribuering af digitale effekter. Find ham på Google+

Kontakt forfatteren her


Se alle indlæg skrevet af (136)


Kategori | Search

1 af 2 organiske besøg forsvinder fremover fra Google Analytics

Google ændrer på måden hvorpå referral data optræder i Google Analytics. Fremover vil Google Analytics ikke vise, hvilke søgeord brugerne har benyttet, hvis de har været logget ind mens de søgte.

Google SSL search

Google lancerede tidlige på året en såkaldt SSL version af søgemaskinen, for at tilbyde muligheden for at søge anonymt via Google. Ved at besøge https://www.google.com (bemærk s efter http) kunne man frit søge på Google, og efterfølgende besøge forskellige hjemmesider uden siderne kunne tracke de respektivt benyttede søgeord.

Denne mulighed bliver nu permanent for brugere, der er logget ind på Google. Inden for de næste uger vil Google justere søgemaskinen, så man bliver redirected til https://www.google.com, når man benytter søgemaskinen. Vel at mærke hvis man er logget ind.

Hvad betyder det for mig?
For dig som bruger af søgemaskinen betyder det ikke umiddelbart det store. Uanset om du er logget ind eller ej vil du stadig opleve de samme resultater i søgemaskinerne.

Hvad betyder det for virksomhederne?
Ændringen er straks mere alvorlig for virksomheder eller websites, der benytter Google Analytics som trackingsystem. Alt tidligere tilgængeligt brugerdata fra organiske søgninger vil fremadrettet bliver beskrevet som “not provided” i Google Analytics.

Googles justering er et alvorligt slag for websites, der optimerer på baggrund af organiske keywords. Fremover vil det ikke være muligt, at få viden om hvilke søgeord, der har resulteret i relevante besøg og konverteringer.

Vi har tidligere foretaget en undersøgelse af hvor mange, der er logget ind mens de browser – og undersøgelsen viste hele 46% var logget ind via Google. Hvis det er generelt og dækkende for Danmarks online befolkning, betyder det reelt set, at næsten halvdelen af alle brugere ikke ville kunne trackes i Google Analytics på søgeordsniveau.

Man kan kun gisne om, at Google – med deres betalte version af Google Analytics – fremadrettet giver fuldstændige data, og “almindelige” brugere ikke længere får et fuldt datasæt og dermed fuldt udbytte af Google Analytics.

Ændringen af query data har kun direkte relevans for websites, der benytter Google Analytics. Samme udfordringer vil andre trackingsystemer dog også have. Desuden har Google ingen planer om, at ændre rapporteringen af CPC eller Google AdWords data.

Se den officielle udmelding fra Google her, her og her.

Hvad synes du om Googles ændring til Google Analytics?

Dette indlæg er skrevet af:

avatar

Rasmus Himmelstrup er SEO Director hos Resolution. Rasmus har arbejdet med online markedsføring siden 2001 og dedikeret med SEO siden 2005. Rasmus har en forkærlighed for Search synergier, Social Search og Local Search. Han blogger også på seoanalyst.dk. Find ham på twitter på @rasmusgi eller på Google+.

Kontakt forfatteren her


Se alle indlæg skrevet af (39)


Kategori | Analyse, Search

Google Analytics Premium – Google lancerer betalt version af Google Analytics

Google Analytics Premium

Det har længe været et vedvarende rygte, at med det nye design af Google Analytics ville der også komme en betalt version. Det er nu en realitet. Google introducerer Google Analytics Premium for virksomheder, der har brug for endnu mere data end de hidtige 10 millioner hits, den gratis udgave af Google Analytics har givet.

Google Analytics Premium tillader op til en milliard hits om måneden. Data processing og tilgangen er efter sigende nu hurtigere og nemmere.

Virksomheder med store datamængder, som tidligere har været vant til at se rapporter generet af stikprøve data i Google Analytics, kan nu vælge den betalte version og dermed få fuldstændige data.

Den betalte version af Google Analytics giver også adgang til 50 custom variables (den nuværende giver kun 5) – og muligheden for at downloade op til 1 million datastrenge.

Desuden tilbyder Google med Google Analytics Premium gratis telefon og mail support 10 timer om dagen. En mulighed, som mange nok også kunne ønske sig på mange andre Google produkter.

Prisen på Google Analytics Premium bliver på 150.000 US dollars årligt eller ca. 830.000 danske kroner.

Google Analytics Premium er indtil videre kun tilgængelig i US, UK og Canada, men i følge Google kommer udrulningen til andre lande til at ske hurtigt.

Hvem skal investere i Google Analytics Premium?
Er man som virksomhed villig til at betale de knap 830.000 kroner for web analytics, benytter man sandsynligvis allerede et af de betalte systemer som Webtrends eller Sitecatalyst. Derfor mangler Google Analytics Premium også stadig at blive testet af mod de etablerede systemer.

Forskellen på Google Analytics Premium er, at i modsætning til andre systemer betaler man ikke for sidevisninger eller besøg. Samtidig kan man altid downgrade sin Google Analytics version og beholde data – hvis man i en periode har brug for mere plads i økonomien. Google Analytics vil stadig samle data – og man behøves ikke ændre tracking koder og tagging.

Endelig vil den betalte version af Google Analytics være af stor værdi for virksomheder, der allerede benytter Google Analytics, men nu hovedageligt får vist rapporter med stikprøvedata. I følge Google loader den betalte version langt hurtigere og kan dermed også vise større datamængder uden brug af stikprøvedata.

Skal jeg til at betale for Google Analytics?
Google Analytics Premimum bliver et selvstændigt produkt med ekstra avancerede funktioner i forhold til den gratis version. Google bibeholder og udvikler dog stadig på gratisversionen af Google Analytics. Så hvis du allerede sværger til denne og ikke har nogle af ovenstående behov, kan du have glæden af den gratis version.

Læs mere og bestil Google Analytics Premium her.

Dette indlæg er skrevet af:

avatar

Rasmus Himmelstrup er SEO Director hos Resolution. Rasmus har arbejdet med online markedsføring siden 2001 og dedikeret med SEO siden 2005. Rasmus har en forkærlighed for Search synergier, Social Search og Local Search. Han blogger også på seoanalyst.dk. Find ham på twitter på @rasmusgi eller på Google+.

Kontakt forfatteren her


Se alle indlæg skrevet af (39)


Kategori | Analyse

Multi-Channel Funnels ændrer dine Google Analytics data

Tilbage i april skrev jeg første gang omkring test af Multi-Channel Funnels i Google Analytics her på trickle. Nu er denne nye type rapportering i Google Analytics ude af testfasen, og i forrige uge blev de nu tilgængelige i alle Google Analytics konti.

For lige at genopfriske så har Multi-Channel Funnels til opgave at flytte fokus fra den sidste interaktion på websitet inden en konvertering til en dybere indsigt omkring alle de interaktioner på websitet, som er sket i de seneste 30 dage op til den endelige konvertering. Den måler altså, hvordan forskellige kanaler til sammen bidrager til den endelige konvertering og dermed effekt indenfor dette 30 dages vindue.

5 nye rapporter i Multi-Channel Funnels

Det er en forudsætning, at du benytter den nye version af Google Analytics (dvs. version 5) og har goals eller e-commerce tracking implementeret for at få adgang til de nye rapporter. Her finder du Multi-Channel Funnels rapporterne under ‘My Conversions’. Der er overordnet følgende 5 rapporter.

 • Overblik over direkte og assisterede konverteringer (overview)
 • Værdien af assisterende konverteringer (assisted conversions)
 • Top konverterende interaktionsmønstre (top conversion path)
 • Tid fra første interaktion til konvertering (time lag)
 • Antal interaktioner inden konvertering (path length)

De historiske data til Multi-Channel Funnels rapporterene i Google Analytics er blevet gradvist frigivet, og der er nu data tilgængelig tilbage til og med januar 2011.

Ændret definition af sessions i Google Analytics ødelægger sammenligneligheden

Samtidig med lanceringen af de nye rapporter i Google Analytics er der blevet implementeret en ny definition af en session. Det betyder i praksis, at data i Google Analytics ikke vil være sammenlignelige bagud i tid efter den 11. august 2011. Således vil den nye definition kun blive benyttet fremadrettet.

Med den nye definition slutter en session, når en bruger genbesøger med en ny trafikkilde, hvor det tidligere var ved lukning af browseren. Det er givet, at det kommer til at påvirke blandt andet visits, bounce rates og conversion rates, og der vil være eksempler på, at perioder før og efter denne ændring ikke er sammenlignelige. Det kan du læse flere eksempler på her.

Hvis du efter den 11. august har oplevet bemærkelsesværdige udviklinger i dine data i Google Analytics kan dette altså være forklaringen. Har du oplevet nogen ændring? Har du gjort brug af de nye Multi-Channel Funnels rapporter? Skriv gerne en kommentar.

Dette indlæg er skrevet af:

avatar

Frank Aagaard Andersen er General Manager hos Omnicom Media Group. Frank har beskæftiget sig med rådgivning af annoncører i mere end 15 år på OMD, PHD og nu i Omnicom Media Group. Frank beskæftiger sig med alle aspekter indenfor digital markedsføring og har en særlig interesse for blandt andet digital forbrugeradfærd, optimering af webshops, datadrevet medieindkøb og attribuering af digitale effekter. Find ham på Google+

Kontakt forfatteren her


Se alle indlæg skrevet af (136)


Kategori | Analyse

Google Analytics: Tester Multi-Channel Funnels

Den typiske online tracking fungerer ved, at effekten af de forskellige indsatser og kanaler helt og holdent tilskrives til den sidste interaktion, som brugeren har haft med websitet. Hvis eksempelvis en bruger lander på et website og konverterer efter at have klikket på en søgeordsannonce, så tilskrives hele effekten til den annonce. Det er uagtet, at han eller hun måske tidligere har interageret med websitet efter eksempelvis at have klikket på en display-annonce eller et organisk søgeresultat.

Lige nu tester Google en ny type rapportering i Google Analytics, som skal give en dybere indsigt i det mønster af interaktioner, som sker forud for den endelige konvertering. Analysen hedder Multi-Channel Funnels.

Multi-Channel Funnels en del af den nye konverteringsrapportering i Google Analytics version 5. Multi-Channel Funnels analyserer på alle interaktioner på websitet, som er sket i de seneste 30 dage op til den endelige konvertering. Den måler altså, hvordan forskellige kanaler til sammen bidrager til den endelige konvertering og dermed effekt indenfor dette 30 dages vindue. Det er en type rapportering, som har været tilgængelig i den isolerede analyse af søgemønstrene i søgeordsannoncer (Google AdWords Search Funnel), men nu bliver det altså muligt på alle interaktioner målt i Google Analytics.

Der er bl.a. følgende fire typer af rapporter i Multi-Channel Funnels:

 • Top konverterende interaktionsmønstre (top path)
 • Antal interaktioner inden konvertering (path length)
 • Tid fra første interaktion til konvertering (time lag)
 • Værdien af assisterende konverteringer (assisted conversions)

De forskellige typer af rapporter kan ses i nedenstående to officielle videoer fra Google omkring Multi-Channel Funnels.

En enkel visuel gennemgang af principperne i den nye tragtanalyse:

Gennemgang af de enkelte rapporter i Multi-Channel Funnels:

Det skal bemærkes, at rapporterne er begrænset til de interaktioner, som sker på websitet og dermed effekten af besøgende til sitet. Det betyder, at effekten af eksempelvis eksponeringer fra display-annoncer ikke medtages (de såkaldte view-through effekter).

Samtidigt er Multi-Channel Funnels ikke baseret på en vægtet attribueringsmodel, og det er således blot en simpel rapportering af de forskellige interaktioner. Der findes mere komplicerede modeller, som både arbejder med attribuering og analyse af view-through effekter, såsom eksempelvis Adform Path-To-Lead. Den type analyser vender vi tilbage om snarest.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at Multi-Channel Funnels er en pilottest, hvor produktet testes af få udvalgte testere. Du kan tilmelde dig her.

Dette indlæg er skrevet af:

avatar

Frank Aagaard Andersen er General Manager hos Omnicom Media Group. Frank har beskæftiget sig med rådgivning af annoncører i mere end 15 år på OMD, PHD og nu i Omnicom Media Group. Frank beskæftiger sig med alle aspekter indenfor digital markedsføring og har en særlig interesse for blandt andet digital forbrugeradfærd, optimering af webshops, datadrevet medieindkøb og attribuering af digitale effekter. Find ham på Google+

Kontakt forfatteren her


Se alle indlæg skrevet af (136)


Kategori | Analyse, Search

Google Analytics version 5 er her!

Det er knap halvandet år siden, Google sidst foretog en større opdatering af deres særdeles anvendte tracking værktøj – Google Analytics. Nu er der så kommet endnu en længe ventet opdatering.

Google Analytics 5 kommer i et nyt opdateret design og med flere forbedrede muligheder og funktioner.

Google Analytics Dashboard
Den største ændring i den nye version af Google Analytics er introduktionen af mere tilpassede dahsboards. Det er nu muligt ,at opsætte flere individuelt tilpassede dahsboards, så hver bruger kan få data om lige præcis det, der er mest vigtigt for dem.

Det er en funktion, der har været savnet. Det er på nuværende tidspunkt ikke tilgængeligt’ hvis en konto blot har mere en én bruger. Man kan omgå det i dag, ved at oprette mange individuelle brugere, men den nye funktion skulle således gøre det langt nemmere at tilgå dette. Det er en gigantisk forbedring for virksomheder, hvor mange forskellige funktioner har adgang til Google Analytics. Man kan således opsætte dashboards til IT, marketing, kommunikation, salgsafdelingen, HR, direktionen osv.

Nye rapporter
Den nye udgave af Google Analytics introducerer en række nye “gamle” rapporter. De forskellige rapporter har fået mere tidssvarende navne og er således blevet mere beskrivende for, hvad de rent faktisk indeholder. Det vil sandsynligvis forvirre mange garvede Google Analytics brugere i starten, men overordnet set bør det gøre det nemmere at bruge tracking værktøjet.

Events som goals
En af de ting, som har været meget savnet i den hidtidige version af Google Analytics, var muligheden for at opsætte events eller hændelser som mål (goals). Det er nu muligt i den nye version af Google Analytics. Det betyder reelt, at mange af de elementer, man tidligere har været nødsaget til at tracke ved hjælp af virtuelle sidevisninger, nu korrekt kan trackes som Events og dermed ikke skabe unaturlige eller forkerte antal sidevisninger.

Opdateringen indeholder desuden en række andre tiltag, som vi vil gå i dybden med så snart, der er indsamlet tilstrækkeligt med data. Det nye Google Analytics er uden tvivl en kæmpe forbedring. Og selvom der med denne opdatering er sket en drastisk ændring af mange forskellige rapporter, kan vi med sikkerhed forvente flere justeringer løbende.

Man kan så håbe på at følgende elementer, kommer i de snarlige opdateringer eller ved næste fulde opdatering af Google Analytics.

Webmaster Tools integration – Det er der alle muligheder for, men data fra Webmaster Tools er endnu ikke integreret i Google Analytics.

Google Places integration – Med sit eget analytics dashboard burde det være en formsag og integrere det i Google Analytics, men det er der desværre endnu ikke blevet plads til.

Website optimizer integration – Googles værktøj til multivariable test er oplagt at integrere med Google Analytics, så det må også forventes at komme inden så længe.

Det nye Google Analytics er endnu ikke tilgængeligt for alle – men ifølge Google kan alle forvente, at have den nye version inden for nogle måneder.

Hvis du endnu ikke har adgang til en opdateret version – kan du bede om det her.

Dette indlæg er skrevet af:

avatar

Rasmus Himmelstrup er SEO Director hos Resolution. Rasmus har arbejdet med online markedsføring siden 2001 og dedikeret med SEO siden 2005. Rasmus har en forkærlighed for Search synergier, Social Search og Local Search. Han blogger også på seoanalyst.dk. Find ham på twitter på @rasmusgi eller på Google+.

Kontakt forfatteren her


Se alle indlæg skrevet af (39)


Følg trickle

Find os på facebook Find os på Twitter

trickle nyhedsbrev

Indtast din e-mail


FØLG OS VIA FACEBOOK

Nye kommentarer© Omnicom Media Group